Bộ máy lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Sinh ngày: 06/7/1980

ĐT: 0918 896 300

 

 

 

2. Phó Giám đốc: Ông. Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ Thủy sản

Sinh ngày: 29/10/1981

SĐT: 0976 459 866

 

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…

  Quá trình hình thành phát triển

  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN A - TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP LÀO CAI I. Giai đoạn 1992 - 1995: Giai đoạn…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300    …