Bộ máy lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế

Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Sinh ngày: 06/7/1980

ĐT: 0918 896 300

 

2. Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tước

Đại học kinh tế Nông nghiệp

Sinh ngày 21/2/1982

SĐT: 0918205293

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300   2.…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…