Giống lúa lai ba dòng Việt Hương 135
Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng giống lúa lai ba dòng Việt Hương 135

Giống lúa lai hai dòng LC212
Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng giống lúa lai hai dòng LC212

Giống lúa lai ba dòng LC25
Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng giống lúa lai ba dòng LC25