Phòng và trị bệnh xuất huyết ở cá Trắm cỏ

       Trong nuôi trồng thủy sản tại Lào Cai hiện nay đang phát triển mạnh nhiều hình thức nuôi, đối tượng nuôi. Tuy nhiên điều kiện khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, môi trường nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm, bệnh trên đối tượng nuôi trồng thủy sản ngày càng xuất hiện nhiều trong khi…