HỘI THI NHÀ NÔNG SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI  GIỎI VÀ TÌM HIỂU KIẾN THỨC BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2020

Ngày 25/11, Trung tâm Giổng Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức hội thi “Nhà nông sản xuất lúa lai giỏi và tìm hiểu kiến thức bình đẳng về giới năm 2020”tổ chức tại xã Bản Qua huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Hội thi nằm trong Dự án Great, một dự án trong chương trình viện trợ của chính…