Chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm hạt giống lúa mang thương hiệu Lào Cai

Một trong những khó khăn hiện nay trong sản xuất, kinh doanh giống lúa là sự canh tranh nhiều chủng loại giống của nhiều đơn vị, hàng nhập khẩu, hàng trong nước khiến cho người tiêu dùng không xác định giống phù hợp. Tình trạng gian lận thương mại trong sản xuất mua bán lúa giống luôn hiện diện làm…