Kiểm tra thực hiện đề tài “Nghiên cứu, tuyển chọn các giống lúa chất lượng gạo ngon theo hướng thảo dược tại tỉnh Lào Cai”

      Thực hiện kế hoạch số 40/KH-TTG ngày 20/2/202 triển khai kế hoạch đề tài “Nghiên cứu, tuyển chọn các giống lúa chất lượng gạo ngon theo hướng thảo dược tại tỉnh Lào Cai” năm 2024.      Vụ Xuân năm 2024 Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện các nội dung: Khảo…

Bình tuyển và công nhận cây đầu dòng cây ăn quả, nhiệm vụ quan trọng nâng cao chất lượng giống cây ăn quả tại Trung tâm giống NN tỉnh Lào Cai
      Cây ăn quả là cây trồng lâu năm, người trồng phải mất trung bình từ 3 – 5 năm chăm sóc mới được thu hoạch. Cây giống là yếu tố đóng vai…