Chi đoàn Trung tâm Giống nông nghiệp tổ chức Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Thực hiện phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai phát động, ngày 07/02/2020, Đoàn Thanh niên Trung tâm Giống Nông nghiệp đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Gia Phú tổ chức chương trình “Tết…