Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai người bạn đồng hành của người dân vùng cao

Hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp bên cạnh đó với đặc thù là các tỉnh miền núi còn gặp rất nhiều những khó khăn như: trình độ dân trí chưa cao, điều kiện kinh tế còn thấp, đất đai canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ thâm canh…