Kết quả khảo nghiệm giống mới vụ Mùa 2023

         Nằm trong chương trình “ Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới có năng suất, chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2024” do sở khoa học và công nghệ chủ đầu tư giao Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai thực hiện. Vụ mùa năm 2023, Trung tâm giống Nông nghiệp…