TẬP HUẤN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN GREAT

Dự án Great là sáng kiến lớn nhất trong chương trình viện trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhằm mục tiêu tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ (WEE) trên địa bàn hai tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La và Lào Cai. Dự án được chính thức khởi động tại tỉnh Lào Cai vào…