Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai đang tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong thời kỳ COVID-19

        Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều tỉnh, khu vực trên lãnh thổ Việt Nam và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời…