Giống lúa lai ba dòng LC25

BÔNG TO - HẠT DẦY - THÓC CHẤT ĐẦY KHO

Giống lúa lai LC25 là giống lúa lai ba dòng do Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Lào Cai hợp tác với viện nghiên cứu trong nước và Quốc tế chọn tạo. Giống lúa lai LC25 được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận là giống cây trồng mới năm 2011.

Thời gian sinh trưởng trong vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày. Sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh khỏe, bông to, hạt xếp xít, bộ lá đòng thẳng đứng, đặc biệt là dễ thích nghi, chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao, ổn định, được người nông dân tin dùng.

Năng suất siêu cao, năng suất bình quân đạt trên 8 tân/ha, thâm canh tốt đạt trên 12 tấn/ha. Gạo thơm cơm đậm.