Giống lúa lai hai dòng LC212

NĂNG SUẤT CAO - THỜI GIAN SINH TRƯỞNG NGẮN

Giống lúa lai hai dòng LC212 là giống lúa lai do Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Lào Cai chọn tạo. Giống lúa lai LC212 được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận là giống cây trồng mới năm 2012.

Thời gian sinh trưởng ngắn ngày, vụ Xuân 115-120 ngày, vụ Mùa 95-100 ngày. Hạt xếp xít, lá đứng, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, kháng rầy nâu, chịu hạn tốt. Năng suất cao: Năng suất 7-8tấn/ha. thâm canh tốt 9-10 tấn/ha. Gạo thơm, cơm đậm.