Cơ cấu tổ chức

* Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình độ đại học 51 người (chiếm 68%), còn lại là cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và lái xe chiếm 18,7%.

          * Ban điều hành gồm: Giám đốc và 3 Phó giám đốc.

* Các phòng chuyên môn: (4 phòng)

            – Phòng Hành Chính – Quản Trị.

            – Phòng Kĩ thuật. 

            – Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

            – Phòng Kinh Doanh

            * Các Trại trực thuộc: (5 trại)

           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn ở xã Võ Lao, Văn Bàn.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống cây ôn đới Sa Pa ở xã Tả Phìn – huyện Sa Pa.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát ở xã Bản Qua và xã Quang Kim– huyện Bát Xát.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống Thủy sản cấp I Phú Nhuận ở xã Phú Nhuận – huyện Bảo Thắng .

 

 
  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300 2. Phó…

  Quá trình hình thành phát triển

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Giống…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…