Cơ cấu tổ chức

* Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình độ đại học 51 người (chiếm 68%), còn lại là cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và lái xe chiếm 18,7%.

          * Ban điều hành gồm: Giám đốc và 3 Phó giám đốc.

* Các phòng chuyên môn: (4 phòng)

            – Phòng Hành Chính – Quản Trị.

            – Phòng Kĩ thuật. 

            – Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

            – Phòng Kinh Doanh

            * Các Trại trực thuộc: (5 trại)

           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn ở xã Võ Lao, Văn Bàn.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống cây ôn đới Sa Pa ở xã Tả Phìn – huyện Sa Pa.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát ở xã Bản Qua và xã Quang Kim– huyện Bát Xát.
           + Trại Nghiên cứu và sản xuất giống Thủy sản cấp I Phú Nhuận ở xã Phú Nhuận – huyện Bảo Thắng .

 

 
  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300    …

  Quá trình hình thành phát triển

  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN A - TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP LÀO CAI I. Giai đoạn 1992 - 1995: Giai đoạn…

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…

  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…