Cơ cấu tổ chức

* Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 60 biên chế (56 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 04 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp ).Về trình độ chuyên môn: trên đại học 09 người; đại học 45 người; cao đẳng và trung cấp 02 người

          * Ban điều hành gồm: Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

* Các phòng chuyên môn: (03 phòng)

            – Phòng Hành Chính – Tổng hợp.

            – Phòng Kĩ thuật. 

           – Phòng Sản Xuất – Kinh Doanh

            * Các Trại trực thuộc: (4 trại)

           – Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bát Xát:

           – Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà: 

           – Trại nghiên cứu và sản xuất giống cây ôn đới Sa Pa:

           – Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn

 

 

 
  Chức năng & Nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI I- Vị trí, chức năng: 1. Vị trí: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị…

  Quá trình hình thành phát triển

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Giống   Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Giống…

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI                                            …