Quá trình hình thành phát triển

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP LÀO CAI

I. Giai đoạn 1992 – 1995: Giai đoạn Những ngày đầu thành lập.

Năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập. Trong bộn bề khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Ngành nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn chưa phát triển. Sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính tự cấp, tự túc. Các tiến bộ khoa học ít được cập nhật. Các cây trồng chính (lúa, ngô) hầu hết vẫn sử dụng giống cũ và giống địa phương gieo trồng qua nhiều vụ, hệ thống khuyến nông chưa ra đời, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở cơ sở ít. Vì vậy mà sản xuất kém phát triển, hiệu quả sản xuất thấp. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt khoảng 3 tấn/ha, tổng sản lượng lương thực quy thóc toàn tỉnh chỉ đạt 117.900 tấn, bình quân lương thực chỉ đạt 258 kg/người/năm.

Trước hoàn cảnh đó, nhằm đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhất là các tiến bộ về giống để nâng cao năng suất, sản lượng trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân  tỉnh ra Quyết định số: 373/QĐ-UB  ngày 30 tháng 12 năm 1992 về việc thành lập Trung tâm Giống và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Lào Cai.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai. Khi mới thành lập bộ máy tổ chức gồm: Giám đốc (do đồng chí phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm); 01 Phó giám đốc; 03 cán bộ phòng Hành chính – tổ chức và 03 cán bộ phòng Kỹ thuật.

Đến tháng 3/1993, Trại rau quả Bắc Hà được Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giao cho Trung tâm Giống NLN Lào Cai quản lý (có 21 cán bộ và công nhân).

Trung tâm đã xác định phương châm vừa kiến thiết cơ sở vật chất, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và vừa bắt tay vào nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 1993, xây dựng và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo nghiệm khả năng sinh trưởng, sinh sản, cho sữa đàn Dê F1, F2 lai tạo từ Dê Đực nhập nội từ Trung Quốc”.

Vụ Mùa năm 1993, tổ chức nhân giống lúa thuần trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã thu được hơn 10 tấn giống CR203 cấp nguyên chủng.

Năm 1993, tiếp nhận 13 ha đất bãi của Nông trường Phú Xuân thuộc xã Gia Phú, Bảo Thắng và tổ chức sản xuất giống ngô Q2, thu hoạch hơn 30 tấn giống cung ứng cho sản xuất.

Kế thừa thành công việc di thực giống Mận Tam Hoa của Trại Rau quả Bắc Hà, Trung tâm chỉ đạo bình tuyển và nhân giống mận Tam hoa phục vụ yêu cầu phát triển cây đặc sản này. Từ vườn mận đầu dòng bình tuyển được, hàng năm Trung tâm nhân giống và cung ứng cho tỉnh và một số tỉnh lân cận từ 30.000 đến 50.000 cây giống. Góp phần đưa vùng mận Tam Hoa Bắc Hà nổi tiếng với thương hiệu “Cao nguyên trắng”.

Năm 1994, cung ứng giống và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp, mỗi năm hàng chục vạn gà giống.

II. Giai đoạn 1996 – 2000: Giai đoạn khảo nghiệm, tìm tòi hướng đi.

Sau một thời gian xây dựng, cơ sở vật chất và bộ máy của Trung tâm về cơ bản đã định hình. Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 23/4/1996 về việc giải thể và thành lập mới một số sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, Trung tâm được đổi tên là: Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp Lào Cai trực thuộc Sở NN & PTNT. Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp (dự án 327). Biên chế đã có hơn 30 người ngoài ra con một số hợp đồng thực hiện chương trình dự án 327. Trung tâm đã bám sát các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp, bắt đầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất giống, do đó đã đạt được một số kết quả:

* Về lĩnh vực giống cây trồng:

+ Sản xuất và cung ứng giống ngô lai:  Hợp tác với viện nghiên cứu ngô và Công ty giống cây trồng miền Nam sản xuất hạt lai F1 đối với giống ngô lai LVN10 và giống P11, P60. Mỗi năm sản xuất trên 20 ha, sản xuất và cung ứng được 70 đến 80 tấn ngô giống.

+ Sản xuất giống lúa lai: Trung tâm xây dựng và thực hiện đề tài khoa học; “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai F1 ở Lào Cai”. Kết quả cán bộ kỹ thuật được tiếp cận với kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai F1, năng suất đạt thấp nhưng là tiền đề khởi đầu cho sự nghiệp phát triển lúa lai của Trung tâm sau này.

+ Sản xuất và nhân giống cây ăn quả:  Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu để nghiên cứu, khảo nghiệm và phát triển cây ăn quả ôn đới. Trong giai đoạn này đã khảo nghiệm thành công và phát triển giống Đào Pháp Đ1 và Đ2. Đồng thời liên kết với Viện Nghiên cứu rau quả, Viện BVTV khảo nghiệm các giống Đào, Mận có nguồn gốc từ Úc, giống Hồng giòn Fuju và Jyzo.

* Về lĩnh vực chăn nuôi:

Trung tâm thực hiện đề tài khoa học “Thử nghiệm khả năng sinh trưởng, sinh sản, cảm nhiễm bệnh trong chăn nuôi Trăn”. Tham gia đề tài “Điều tra cơ bản giống Lợn Mường Khương”, “Đánh giá hiện trạng và hướng cải tạo đàn Ngựa huyện Bắc Hà’; “Điều tra cơ bản đàn Trâu tại huyện Than Uyên và huyện Bảo Yên”.

Tiếp tục Nhân giống và cung ứng gà Tam Hoàng, Lương Phượng cho các huyện, thị trong tỉnh. Liên kết với các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP Lào Cai chăn nuôi đàn lợn nái nền Móng Cái cung cấp con giống lai F1 cho sản xuất.

* Về lĩnh vực cây lâm nghiệp:

Trong thời điểm này Trung tâm với vai trò là chủ dự án 327 (Chi cục lâm nghiệp chưa ra đời). Trung tâm là đầu mối cung ứng giống cây lâm nghiệp và thực hiện các chính sách phát triển rừng trên địa bàn góp phần làm tăng tỷ lệ tán che phủ rừng lên đáng kể.

* Về lĩnh vực công nghệ sinh học:

Trung tâm được đầu tư và chuyển giao kỹ thuật vận hành dây truyền nuôi cấy mô tế bào thực vật. Bước đầu đã ứng dụng nhân giống thành công bằng nuôi cấy mô đưa ra sản xuất một số giống chuối, mía và cây cảnh. Kết quả đã nhân thành công giống mía mới như ROC10, ROC16 và chuyển giao cho xã Xuân Quang, Phong Niên, huyện Bảo Thắng, năng suất và độ đồng đều cao hơn hẳn giống mía nhân giống bằng phương pháp truyền thống.

Trung tâm nhân giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn các loại và trở thành địa chỉ tin cậy của nông dân nhiều huyện thị trong việc cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, khởi đầu cho nghề trồng nấm ở Lào Cai. 

III. Giai đoạn: 2001 – 2005:  Giai đoạn hợp tác và xác định hướng đi để đầu tư phát triển

Sau gần mười năm hoạt động, với sự thử nghiệm dàn trải trên nhiều lĩnh vực nên chưa có chiều sâu, song cùng với Chương trình giống Quốc gia giai đoạn I đã tạo điều kiện cho Trung tâm tiếp cận với nguồn lực về khoa học, công nghệ cũng như tài chính để thực hiện mục tiêu mà Trung tâm đã đặt ra.

Mạnh dạn từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất F1, tìm nguồn giống bố mẹ và mở rộng sản xuất. Khởi đầu là vụ Xuân 2001, với hơn 10 ha lúa giống Bắc ưu 903 với năng suất còn thấp (1,6 tấn/ha), sản lượng thu được là 16 tấn giống. Song do điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn nên tập thể cán bộ của Trung tâm và toàn ngành phải tăng cường chế biến phơi thóc ở mọi nơi có thể từ phòng làm việc, ban công, thậm chí ngay cả trên lò gạch. Chính vì vậy, sau vụ này Trung tâm được đầu tư nhà xưởng chế biến, sân phơi, nhà kho, đây là cơ sở hạ tầng sản xuất và chế biến hạt giống lúa đầu tiên của tỉnh.

Trước lợi thế của mình, Trung tâm hợp tác với Trường Đại học nông nghiệp I (PGS, TS Nguyễn Văn Hoan và đồng nghiệp) để sản xuất hạt giống lúa lai hai dòng Việt lai 20; đồng thời phát huy lợi thế của Bắc Hà để nhân và duy trì hạt giống dòng mẹ cho các tổ hợp lai hai dòng 103S, 135S. Từ đó đã mở ra cho Trung tâm hướng nghiên cứu, sản xuất và hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia đầu ngành để phát triển lúa lai cho sau này.

Mặc dù còn gặp khó khăn về kỹ thuật, năng suất sản xuất hạt lai F1 chưa cao, nhưng hàng năm Trung tâm đều sản xuất mỗi năm 50-60 tấn giống lúa lai hệ Bác ưu, Việt Lai 20. Các giống lúa do Trung tâm sản xuất lúc đó góp phần khẳng định là Việt Nam có thể chủ động sản xuất được hạt giống lúa lai với giá cả có thể cạnh tranh được với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng vào công tác thực nghiệm và nhân giống cây ăn quả phục vụ cho chương trình phát triển cây ăn quả của tỉnh. Từ năm 2002 đến năm 2004, Trung tâm đã sản xuất và cung ứng hơn 200 nghìn cây giống các loại. Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khảo nghiệm giống mới Trung tâm đã đề xuất và được UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng trại nghiên cứu cây ăn quả ông đới Sa Pa, Tả Phìn. Từ đó có cơ sở để mở rộng hợp tác.

Hợp tác với Viện nghiên cứu rau quả thực hiện dự án đa dạng hóa sinh học, Trung tâm đã xây dựng vườn giống gốc các loại cây ăn quả ôn đới phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, chọn tạo giống cây ăn quả. Hợp tác với Viện Bảo vệ thực vật và Viện ACIARD của Úc để khảo nghiệm các giống cây ăn quả Hồng, Đào, Mận tại Bắc Hà. Trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Vùng Aquitaine (cộng hoà Pháp) tỉnh đã chỉ định Trung tâm là đầu mối hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên đã thực nghiệm trên 20 giống nho, 4 giống mận, 8 giống đào, 2 giống lê, 2 giống Kiwi tại 2 vùng sinh thái Sa Pa và Bắc Hà.

Thông qua nghiên cứu cây ăn quả, nhiều cán bộ kỹ thuật và quản lý có cơ hội học tập nâng cao trình độ bằng việc hợp tác, chuyển giao kỹ thuật thống qua các chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật nông nghiệp của Việt Nam, Pháp, Úc. Được đầu tư các đề tài nghiên cứu như “Khảo nghiệm và xây dựng mô hình trồng nho giai đoạn 2004 – 2009”; đề tài: “Duy trì v­ườn cây giống đầu dòng và xây dựng vườn mô hình cây Lê VH6, cây Đào Maycrest tại Bắc Hà và Sa Pa”. Xây dựng vườn giống gốc cây đầu dòng đối với một số giống cây ăn quả ôn đới làm cơ sở cho việc mở rộng vùng cây ăn quả ôn đới của tỉnh.

IV. Giai đoạn 2006 – 2010: Khẳng định hướng đi, xác định mũi nhọn cho đầu tư đột phá, mở rộng thị trường và hợp tác cùng phát triển.

Để sản xuất hạt giống lúa lai, vấn đề cốt lõi nhất cần tháo gỡ là đảm bảo nguồn giống lúa bố, mẹ. Trước đây hạt giống lúa bố mẹ phụ thuộc cơ bản vào việc nhập khẩu, không ổn định. Do đó Trung tâm đã đầu tư vào việc duy trì và nhân giống bố mẹ đối với các dòng hiện có như BoA, Nhị 32A… Sau đó thông qua hợp tác, mua bán bản quyền, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trung tâm đã duy trì được nguồn vật liệu khởi đầu, hoàn thiện được công nghệ chọn tạo giống lúa, nên đã đưa sự nghiệp phát triển lúa lai của Trung tâm tiến lên một bước tiến mới, đó là chọn được các dòng bố mẹ và tạo tổ hợp lai cho riêng mình. Sự ra đời của các giống lúa lai ba dòng LC25; hai giống lúa lai hai dòng LC212 và LC270 đã minh chứng cho các bước đi đã chọn của Trung tâm là đúng đắn và sáng tạo.

Trung tâm chủ động đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trại nhân giống lúa Bát Xát, Bắc Hà với các trang thiết bị đồng bộ trong lai tạo, đồng thời đào tạo, chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ bằng các hình thức thuê chuyên gia trong và ngoài nước, cử cán bộ đi đào tạo. Từ đó đã hình thành đội ngũ cán bộ chuyên nghiên cứu, chọn tạo song song với đội ngũ cán bộ chỉ đạo sản xuất hạt giống.

Cũng thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống bố mẹ và hạt lai F1 tương ứng tại Lào Cai giai đoạn 2006- 2009đã tạo ra nhiều nguồn lực cho sự phát triển lúa lai, đó là công nghệ duy trì các dòng bất dục đực CMS, TGMS  và tập đoàn giống bố làm vật liệu cho công tác lai tạo.

Cây ăn quả ôn đới là mũi nhọn cần được phát triển, khảo nghiệm thành công giống lê VH6 có nguồn gốc Đài Loan đã mở ra hướng đi mới cho những nơi có độ cao trên 600 mét so với mực nước biển. Trung tâm tiếp tục cho mở rộng khảo nghiệm, bình tuyển, chọn lọc xây dựng vườn cây đầu dòng, đồng thời áp dụng kỹ thuật chăm sóc, đốn tỉa tạo tán theo công nghệ Đài Loan, Nhật Bản. Cùng với công nghệ này thì Lê VH6 là một đặc trưng riêng có của Trung tâm giống NLN Lào Cai.

Về sản xuất giống lúa tiếp tục được đẩy mạnh cả về quy mô diện tích, chủng loại và năng suất. Năm 2009 là năm đầu tiên đổi mới về cơ chế khoán nên đã tạo bước đột phá về sản xuất, diện tích 127 ha, sản lượng đạt 258,2 tấn. Năm 2010, tổ chức sản xuất 192 ha, sản lượng đạt 352 tấn. Từ chỗ chỉ sản xuất một giống lúa không có bản quyền với diện tích vài chục ha, nay đã nâng lên hàng trăm ha với 4 giống chủ lực và có bản quyền, năng suất đạt trên 3 tấn/ha, đạt mục tiêu đảm bảo sản xuất và cung ứng 60% nhu cầu của tỉnh về các giống lúa lai chất lượng cao.

Song song với việc nghiên cứu, sản xuất Trung tâm còn mạnh dạn đầu tư từ khâu thiết kế bao bì, lô gô, đăng ký bảo hộ giống cây trồng, đăng ký nhãn mác, hệ thống mã số mã vạch, phong Kiểm nghiệm hạt giống,… và đặc biệt đầu tư cho công tác xây dựng mô hình và tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm của đơn vị. Từ chỗ chỉ trông chờ tiêu thụ thông qua công ty vật tư nông nghiệp, chỉ có 1 sản phẩm, đến nay Trung tâm đã mở rộng hệ thống bán lẻ, đại lý tiêu thụ không những trong tỉnh mà còn vươn xa ra tới 28 tỉnh, thành trong cả nước, cung ứng nhiều giống cây trồng như lúa, ngô, đậu tương, lạc, khoai tây, rau, hoa,… Bước đầu đã khẳng định uy tín và thương hiệu “Trung tâm giống cây trồng Lào Cai – Thương hiệu của Uy tín và chất lượng”.

V. Giai đoạn 2010 đến 2016:  Phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững.

* Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 61 cán bộ công nhân viên chức (51 biên chế Nhà nước); trong đó có 6 Thạc sỹ; 3 đang theo học Thạc sỹ; 45 kỹ sư và 7 cán bộ. Đội ngũ cán bộ rất chuyên sâu về chọn tạo, sản xuất giống lúa, khoai tây, cây ăn quả ôn đới và nhiều chuyên ngành khác.

* Về nghiên cứu chọn tạo: Hoàn thiện được qui trình chọn lọc dòng, nhân dòng giống lúa từ các dòng G0, G1, giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận đối với giống lúa lai. Các giống khoai tây siêu bi, khoai tây bi, khoai tây giống các cấp. Các giống đầu dòng giống cây ăn quả ôn đới.

Sở hữu và được quyền sử dụng các dòng lúa mẹ như 103S; 136A, 137A, II32A và trên 250 giống lúa bố.

Được Bộ Nông nghiệp chính thức công nhận 04 giống cây trồng mới đó là: Giống lúa lai ba dòng LC25; hai giống lúa lai hai dòng LC212, LC270 và 01 giống cây ăn quả là giống Lê VH6.

Đang khảo nghiệm và chuẩn bị công nhận 06 giống lúa mới có năng suất cao,  chất lượng gạo ngon, chống chịu sâu bệnh, phù hợp với yêu cầu sản xuất của nông dân. Trong đó có 03 giống lúa lai ba dòng Tân Việt Hương 135; Tân Việt Hương 136 và Tân Việt Hương 137. Đây là các giống lúa có chất lượng gạo ngon nhờ tích lũy được ưu điểm của dòng mẹ 136A do Trung tâm nghiên cứu chọn lọc và duy trì thành công.

Đã và đang thực hiện nhiều đề tài, dự án cấp Bộ và cấp tỉnh như: Dự án sản xuất thử giống lúa lai ba dòng và hai dòng của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ: Xây dựng mô hình sản xuất và bảo quản khoai tây giống tại tỉnh Lào Cai; Dự án cải tạo vùng mận Tam hoa Bắc Hà, dự án phát triển cây ăn quả ôn đới tại Lào Cai; Dự án sản xuất khoai tây giống tại Lào Cai; đề tài khảo nghiệm cây dâu tây, phúc bồn tử trong chương trình hợp tác với vùng Aquitaine (Pháp),…

* Về năng lực sản xuất:  Hiện nay Lào Cai là Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và nhân giống lúa lai nằm trong tốp đầu của cả nước. Được Bộ nông nghiệp & PTNT (văn bản số 726/BNN-KH ngày 17/3/2010) qui hoạch là vùng nhân dòng giống lúa bố mẹ với qui mô 60 ha và vùng sản xuất hạt giống lúa lai với qui mô 500 ha để đáp ứng nhu cầu giống lúa lai cho Việt Nam.

Hàng năm sản xuất trên 300 ha các giống lúa lai trong tỉnh cung cấp cho sản xuất 500 – 600 tấn giống/ năm. Hợp tác với các đơn vị sản xuất giống các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An,… mỗi năm từ 150-200 ha, sản lượng 350-400 tấn, hàng năm sản xuất gần 1000 tấn các giống lúa lai mang thương hiệu Lào Cai, đáp ứng nhu cầu giống cho 28-33 ngàn ha. Góp phần chủ động được sản xuất giống lúa lai tại chỗ, không phụ thuộc vào bên ngoài, khống chế được giá nhập khẩu, kiểm soát được chất lượng hạt lai, giá thành thóc giống giảm 15-20% so với giá nhập khẩu.

Sản xuất giống cây khác: Mỗi năm 150-200 ngàn cây giống cây ăn quả ôn đới; 500-700 tấn khoai tây giống các loại.

* Về hoạt động dịch vụ: Mỗi năm cung ứng 1.000 tấn giống lúa, ngô; 700-1.000 tấn khoai tây giống; 100 tấn lạc, đậu đỗ và 150 – 200 ngàn giống cây ăn quả các loại. Doanh thu đạt 60-70 tỷ đồng.

* Về cơ sở vật chất: Hiện đang quản lý 48 ha đất đai, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu và nhân giống cây trồng. Ngoài ra hợp tác với nhân dân 300 ha để sản xuất giống lúa. Cơ sở nghiên cứu gồm các hệ thống trạm trại Sa Pa, Tả Phìn; Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn và khu vực Trung tâm, với hệ thống nhà lưới, ruộng thí nghiệm, Nhà sinh trưởng, tủ điều khiển xác định ngưỡng bất dục cây trồng, phòng kiểm nghiệm hạt giống đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về nghiên cứu.

Về chế biến hạt giống: Hiện Trung tâm có 3 xưởng chế biến hạt giống với công suất chế biến đạt 60 tấn hạt giống/ngày (tại Văn phòng Trung tâm, Trại Nghiên cứu sản xuất giống lúa Bát Xát và Văn Bàn). Trên 10.000 m2 sân phơi; 1.000 m3 kho lạnh đa năng; trên 1.000 m3 kho mát và 1.000 m3 kho thường đạt chuẩn. Hệ thống đóng gói và kiểm soát chất lượng tự động và in phun mã lô giống, kiểm soát chất lượng và phát hiện hàng giả.

B- TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sáp nhập Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp và Trung tâm Thủy sản để thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai. Sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động từ tháng 2/2017, hiện nay Trung tâm Giống Nông nghiệp có bộ máy tổ chức như sau:

– Tổng có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình độ đại học 51 người (chiếm 68%), còn lại là cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và lái xe chiếm 18,7%.

– Về bộ máy tổ chức: Trung tâm Giống Nông nghiệp bao gồm:

+ Văn phòng Trung tâm với 4 phòng chuyên môn: Hành chính – Quản trị, Kỹ Thuật, Kinh doanh, Kế hoạch – Tổng hợp.

+ Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn ở xã Võ Lao, Văn Bàn. + Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.

+ Trại Nghiên cứu và sản xuất giống cây ôn đới Sa Pa ở xã Tả Phìn – huyện Sa Pa.

+ Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát ở xã Bản Qua và xã Quang Kim– huyện Bát Xát.

+ Trại Nghiên cứu và sản xuất giống Thủy sản cấp I Phú Nhuận ở xã Phú Nhuận – huyện Bảo Thắng .

 

  Cơ cấu tổ chức

  * Về đội ngũ cán bộ: Hiện Trung tâm có 75 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 10 cán bộ có trình độ trên đại học (chiếm 13,3%) , trình…

  Quá trình hình thành phát triển

  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN A - TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP LÀO CAI I. Giai đoạn 1992 - 1995: Giai đoạn…

  Lời giới thiệu

  Với 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai (Lao Cai Seed) đã trải qua bao thăng trầm và vươn lên trở thành một trong…

  Bộ máy lãnh đạo

  BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI 1.  Giám Đốc: Ông. Nguyễn Bá Thế Thạc sỹ Khoa học cây trồng Sinh ngày: 06/7/1980 ĐT: 0918 896 300    …