74747

Giống đào Pháp Maycrest

CHẤT LƯỢNG QUẢ THƠM NGON - GIÁ TRỊ CAO

Sau kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, khảo nghiệm. Trung tâm Giống NLN Lào Cai đã xác định đ­ược tại Bắc Hà và Sa Pa giống Đào Maycrest (thuộc tập đoàn cây ăn quả nhập nội của vùng Aquitaine – CH Pháp) rất có triển vọng tại khu vực Bắc Hà và Sa Pa – Lào Cai.

Giống Đào Maycrest là giống cây ăn quả ôn đới có nhiều ­ưu điểm nổi trội. Chất lượng quả thơm ngon, mẫu mã đẹp, hàm lư­ợng đư­ờng cao và đặc biệt là chín sớm hơn 1 tháng so với các giống cây ăn quả bản địa của Trung Quốc nên thu đư­ợc giá trị cao.

Giống Đào Maycrest trồng tại 2 huyện Sa Pa và Bắc Hà sau 3 năm trồng bước đầu đã cho năng suất, các cây từ sau 5 năm tuổi cho năng suất cao và ổn định theo từng năm, mẫu mã và màu sắc quả đẹp, tỷ lệ thịt quả cao.

Năng suất vườn 5 năm tuổi đạt được 8-10 tấn/ha; Đặc biệt chín sớm vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nên cho giá trị kinh tế cao.

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai sản xuất cây giống ăn quả ôn đới  Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai về việc sản xuất và cung ứng giống cây ăn quả ôn đới chất lượng cao năm 2019, ngay từ đầu năm Trung tâm đã chỉ đạo Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất cây giống nhằm đảm bảo số lượng cũng như chất lượng. 	  Vườn cây Lê đầu dòng tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà  Năm 2019, Trại Bắc Hà được giao thực hiện sản xuất trên 20 vạn cây giống cây ăn quả ôn đới, gồm 10 vạn cây lê; 4 vạn cây đào; 7 vạn cây mận và 1 vạn cây hồng. Phương pháp nhân giống là ghép cành, cây gốc ghép là cây những loại cây bản địa sinh trưởng khỏe, thích nghi với điều kiện sinh thái vùng cao như gốc mắc cọoc lê, gốc đào chua...  Hiện tại Trại đang tập trung ra ngôi và chăm sóc cây gốc ghép, nhờ có khí hậu ấm, mưa ẩm nên cây gốc ghép sau trồng đạt tỷ lệ sống cao trên 95%. Hàng năm, việc gieo trồng cây gốc ghép thực hiện trong tháng 1 và 2 dương lịch, đến tháng 7,8 tiến hành ghép cây và đến tháng 11,12 cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Cùng với việc gieo trồng cây gốc ghép thì Trại cũng quan tâm chăm sóc tốt các vườn cây đầu dòng ngay từ đầu năm nhằm khai thác tối đa mắt ghép để nhân giống.    	 Cán bộ Trại Bắc Hà kiểm tra sâu bệnh hại cây gốc ghép  	Nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cây giống, Trung tâm đã chỉ đạo Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về cây giống sản xuất, từ khâu lựa chọn gốc ghép, chăm sóc vườn cây đầu dòng, khai thác mắt ghép đảm bảo chất lượng. Trung tâm Giống Nông nghiệp đều định kỳ báo cáo Chi cục Trồng trọt và BVTV để kiểm tra, sau khi nghiệm thu tiêu chuẩn chất lượng cây giống đảm bảo quy định mới xuất vườn cung ứng cho bà con nông dân. Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai sản xuất cây giống ăn quả ôn đới Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai về việc sản xuất và cung ứng giống cây ăn quả ôn đới chất lượng cao năm 2019, ngay từ đầu năm Trung tâm đã chỉ đạo Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất cây giống nhằm đảm bảo số lượng cũng như chất lượng. Vườn cây Lê đầu dòng tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà Năm 2019, Trại Bắc Hà được giao thực hiện sản xuất trên 20 vạn cây giống cây ăn quả ôn đới, gồm 10 vạn cây lê; 4 vạn cây đào; 7 vạn cây mận và 1 vạn cây hồng. Phương pháp nhân giống là ghép cành, cây gốc ghép là cây những loại cây bản địa sinh trưởng khỏe, thích nghi với điều kiện sinh thái vùng cao như gốc mắc cọoc lê, gốc đào chua… Hiện tại Trại đang tập trung ra ngôi và chăm sóc cây gốc ghép, nhờ có khí hậu ấm, mưa ẩm nên cây gốc ghép sau trồng đạt tỷ lệ sống cao trên 95%. Hàng năm, việc gieo trồng cây gốc ghép thực hiện trong tháng 1 và 2 dương lịch, đến tháng 7,8 tiến hành ghép cây và đến tháng 11,12 cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Cùng với việc gieo trồng cây gốc ghép thì Trại cũng quan tâm chăm sóc tốt các vườn cây đầu dòng ngay từ đầu năm nhằm khai thác tối đa mắt ghép để nhân giống. Cán bộ Trại Bắc Hà kiểm tra sâu bệnh hại cây gốc ghép Nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cây giống, Trung tâm đã chỉ đạo Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về cây giống sản xuất, từ khâu lựa chọn gốc ghép, chăm sóc vườn cây đầu dòng, khai thác mắt ghép đảm bảo chất lượng. Trung tâm Giống Nông nghiệp đều định kỳ báo cáo Chi cục Trồng trọt và BVTV để kiểm tra, sau khi nghiệm thu tiêu chuẩn chất lượng cây giống đảm bảo quy định mới xuất vườn cung ứng cho bà con nông dân.