Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai bảo vệ thành công đề tài “Nghiên cứu, khảo nghiệm giống mận tím chín sớm Bắc Hà tại Lào Cai giai đoạn 2019-2021” tại tỉnh Lào Cai

          Ngày 05/12/2022 Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã bảo vệ thành công đề tài “Nghiên cứu, khảo nghiệm giống mận tím chín sớm Bắc Hà tại Lào Cai giai đoạn 2019-2021” do Thạc sĩ Nguyễn Bá Thế chủ nhiệm đề tài.

Chủ nhiệm đề tài ThS.Nguyễn Bá Thế bảo vệ đề tài tại Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

          Đề tài được đánh giá có tính khả thi cao và thiết thực. Bởi cây mận tím dễ trồng, thích hợp với điều kiện khí hậu vùng cao của tỉnh Lào Cai như Sa Pa, Si Ma Cai, Bắc Hà nơi có độ cao trên 800 m so với mặt biển; Có thời gian chín sớm hơn các giống mận hiện có tại địa phương từ 20-25 ngày điều này khẳng định nó có tính rải vụ cao, cùng với đó là thị trường tiêu thụ rất rộng và bán được giá do vậy nâng cao thu nhập cho người trồng

ThS. Nguyễn Quang Huy đang Phản biện tại Hội đồng

          Sản phẩm của đề tài là vườn cây đầu dòng Mận tím chín sớm với số lượng 60 cây đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai công nhận vườn cây đầu dòng tại Quyết định số 166/QĐ-SNN ngày 18/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.

          Mô hình mẫu 04 ha được xây dựng thành công tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa và Bát Xát, bước đầu cho thấy cây mận tím chín sớm Bắc Hà có khả năng sinh trưởng, phát triển rất tốt trên các vùng khảo nghiệm. Đề tài cũng đưa ra được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mận tím chín sớm cấp cơ sở làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về cây mận nói chung và cây mận tím chín sớm Bắc Hà nói riêng

        Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài với Hội đồng tư vấn khoa học là sớm đưa cây mận tím chín sớm vào cơ cấu giống cây ăn quả của tỉnh nhằm làm phong phú và đa dạng giống cây ăn quả ôn đới trong bộ giống của tỉnh.

          Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, ý kiến của các thành viên, phản biện đồng chí Giàng Thị Dung – Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh nhất trí thông qua báo cáo, Đề tài được Hội đồng đánh giá Đạt

 

Ths. Đinh Thị Thu Hà

Trung tâm Giống NN tỉnh Lào Cai