CHUYỂN GEN KHÁNG BẠC LÁ VÀO DÒNG LÚA BỐ LC18

Trong những năm qua Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai đang sở hữu bản quyền hai giống lúa lai hai dòng LC212, LC270 và một giống lúa lai ba dòng LC25. Trong giai đoạn 2019-2021,Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Lào Cai đã nghiên cứu và chọn tạo ra tổ hợp giống lúa LC18 là giống lúa lai hai dòng, ngắn ngày năng suấtvà chất lượng, hiện đang được người nông dân đánh giá rất cao về năng suất và chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Để cải tiến khả năng kháng bệnh với một số vùng sản xuất lúa hay bị bệnh bạc lá gây hại, trong quá trình nghiên cứu, chọn tạo, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã chuyển gen kháng bạc lá vào cho dòng bố nhằm tạo ra con lai có khả năng kháng lại bệnh bạc lá. Bệnh bạc lá là một trong những bệnh gây hại trên lúa làm ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của lúa. Do đó khi nghiên cứu ra giống lúa lai hai dòng LC18 để giống lúa này có khả năng thích ứng rộng trên nhiều vùng.

 

Cán bộ Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát xã Bản Qua đang lây nhiễm chủng kháng bạc lá

Hiện tại, sau một thời gian chuyển gen vào cho dòng lúa bố, qua đánh giá sơ bộ 3 vụ liên tiếp, dòng lúa bố mang gen kháng bệnh bạc lá đã di truyền lại cho thế hệ lai F1, sẽ là tiền đề để phát triển giống lúa lai hai dòng mang thương hiệu Lào Cai có năng suấtchất lượng vượt trội so với các giống lúa lai hai dòng khác./.

 

ThS. Trần Trung Điệp – Trại Bản Qua