Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai.

Ngày 04/5/2017, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp; Thành phần Đoàn công tác gồm có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở, chủ trì buổi làm việc; đồng chí Đỗ Văn Duy – Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực giống nông nghiệp, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Giống nông nghiệp đã báo cáo tình hình chung sau khi sáp nhập hai đơn vị, kết quả đạt được trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017, các khó khăn gặp phải, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và những kiến nghị đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT. Sau khi nghe báo cáo, các phòng ban, đơn vị như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Kế hoạch – Tài chính…đã có những ý kiến chia sẻ, đóng góp và trao đổi để có những biện pháp cùng phối hợp, hỗ trợ với Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi làm việc Ban giám đốc Sở đã giải đáp các kiến nghị đề xuất và có những chỉ đạo để Trung tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, khẳng định được thương hiệu, sản phẩm của đơn vị phải có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Hoạt động sản xuất phải bám sát với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có lợi thế, nhất là các sản phẩm mang tính đặc thù, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như cây ăn quả, cây dược liệu, cây hoa, rau…Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban giám đốc Trung tâm phải thực hiện đổi mới hơn nữa trong chỉ đạo sản xuất gắn với tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thực hiện các mô hình liên kết, chuyển giao khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất tại các trại trực thuộc, xây dựng cảnh quan kết hợp với hoạt động dịch vụ, từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh đó, Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT còn yêu cầu Trung tâm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, tinh giảm biên chế theo chỉ thị của UBND tỉnh.

Thông qua nắm bắt ý kiến của các phòng, đơn vị liên quan và các ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, Trung tâm sẽ có những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2107 và những năm tiếp theo.