Đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Trung tâm Giống Nông nghiệp

Chiều ngày 01/9/2020, đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng Sở đã có buổi làm việc với Trung tâm Giống Nông nghiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020, nắm bắt những vướng mắc khó khăn, kiến nghị đề xuất của Trung tâm.

Về phía Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai có các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng/phó/phụ trách các phòng, trại trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Bá Thế – Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thế – Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp báo cáo Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Đại diện các phòng, trại trực thuộc Trung tâm Giống phát biểu ý kiến về hoạt động chuyên môn 8 tháng đầu năm, đề xuất một số nội dung trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020

Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở tham gia ý kiến về công tác nghiên cứu, sản xuất giống nông nghiệp, giống cây ăn quả và giống thủy sản; công tác kinh doanh các sản phẩm giống nông nghiệp, giống thủy sản do Trung tâm sản xuất; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ các phòng, trại trực thuộc Trung tâm Giống…

Đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Trung tâm Giống trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đặc biệt là sự cố gắng trong công tác nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong thời điểm diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh Trung tâm Giống nông nghiệp phải là đơn vị vừa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cho ngành nói riêng và của tỉnh nói chung, vừa là đơn vị lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen các giống nông nghiệp phục vụ cho công tác phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Định hướng trong thời gian tới, đồng chí gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm để Trung tâm Giống nghiên cứu, triển khai thực hiện, gồm: (1) Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển Trung tâm trong giai đoạn 2021-2025 (lựa chọn loại giống cây con có tính đặc trưng, thế mạnh của Lào Cai để nghiên cứu, chọn tạo, phát triển), (2) Xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới Trung tâm Giống giai đoạn 2021-2030, (3) Tiếp tục sắp xếp, quản lý, điều hành các Trại trực thuộc đảm bảo tính hiệu quả (Rà soát cơ sở vật chất, quỹ đất sắp xếp hợp lý cho công tác nghiên cứu, bảo tồn gìn giữ quỹ gen, công tác sản xuất, kinh doanh…).

 

Trung tâm Giống nông nghiệp