“Đũa thần” giúp nông nghiệp Lào Cai chuyển mình

https://bnews.vn/dua-than-giup-nong-nghiep-lao-cai-chuyen-minh/205848.html