Giống lúa thuần LH12

       

          1. Nguồn gốc

          LH12 là giống lúa thuần do TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) cùng TS. Nguyễn Thiên Lương (Vụ KH-CN&MT, Bộ NN-PTNT) tuyển chọn theo phương pháp chọn lọc giống thuần từ nguồn giống nhập nội năm 2010, thuộc Đề án NN08.

          Từ vụ mùa năm 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai cùng phối hợp với tổ Đề án NN08 tổ chức khảo nghiệm ở một số địa phương trong tỉnh Lào Cai (Sapa, Bắc Hà).

          Từ vụ mùa năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai và tổ Đề án NN08 đã giao Trung tâm giống Nông nghiệp nhân giống G1, G2 và SNC giống LH12 tại Bát Xát và Bắc Hà. Hiện nay Đề án NN08 đã chính thức chuyển giao kỹ thuật nhân giống LH12 và phê duyệt mẫu mã bao bì giống và nhân giống LH12 phục vụ sản xuất trong địa bàn tỉnh. 

           2. Đặc tính chủ yếu

          – Giống lúa LH12 có chiều cao cây từ 100-110cm, thời gian sinh trưởng trung bình, vụ Xuân từ 120-135 ngày, vụ Mùa từ 105-115 ngày.

          –  Dạng hình cây gọn, thân lá đứng, đẻ nhánh trung bình, LH12 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, độ thuần và thích hợp rộng .

          – Khả năng chống đổ trung bình,  chống chịu khá với hầu hết các loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…).

          – Năng suất trung bình đạt 65-70 tạ/ha vụ Xuân, 60- 65 vụ Mùa nếu thâm canh tốt có thể đạt năng suất cao hơn.

          – Chất lượng cơm mềm, ngon, đậm.

          3. Kỹ thuật canh tác

          – Thời vụ: Giống lúa LH12 có khả năng thích ứng rộng, có thể cấy được cả hai vụ/ năm. Vụ Xuân gieo mạ được từ 15-25/12 (trà Xuân muộn gieo mạ 10-20/1). Cấy sau tiết lập Xuân, tránh để mạ già, mạ đạt 4-5 lá thật. Đối với mạ sân gieo từ 20-30/1, cấy khi mạ 15-18 ngày tuổi, mạ có ít nhất 3 lá thật.

          Vụ Mùa gieo mạ dược từ 25/5-10/6, cấy khi mạ đạt 18-20 ngày tuổi. Gieo mạ từ 10/6-15/6, cấy mạ non từ 13-15 ngày tuổi, mạ có ít nhất 3 lá thật.

          – Mật độ: 45-50 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm.

          – Lượng phân bón cho 1 ha: 1 tấn HCVS + 220-270kg urê + 500-600 lân supe + 160-200kg kali clorua.

          – Cách bón: Cần bón sớm, bón tập trung để cây lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh tập trung. Bón lót toàn bộ phân HCVS, lân supe và 30% phân đạm; Bón thúc đợt 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 60% đạm và 50% kali; Bón thúc đợt 2 (trước khi trỗ 20-25 ngày): 10% đạm và 50% kali.