Hơn 600 tấn lúa giống phục vụ sản xuất năm 2015 trong tỉnh

Để đảm bảo cho sản xuất năm 2015, Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Lào Cai đã chuẩn bị được hơn 600 tấn lúa giống các loại.

Hơn 600 tấn lúa giống, gồm: LC25, LC270, LC212, VL20, lúa thuần GO01, DS1, Séng cù, Bắc thơm, Hương thơm. Lượng giống trên đáp ứng khoảng 60% nhu cầu về giống cho sản xuất năm 2015 của tỉnh.

Sau khi có kế hoạch sản xuất lúa năm 2015, Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Lào Cai đã triển khai cung ứng lúa giống cho thị trường trong tỉnh, đến nay, trung tâm đã cung ứng được hơn 140 tấn lúa giống cho các huyện, thành phố.

Năm 2015, nhu cầu lúa giống cho sản xuất cả năm trên địa bàn cần hơn 1.000 tấn, trong đó vụ xuân khoảng 380 tấn, vụ mùa 675 tấn. Cùng với việc cung ứng giống lúa sản xuất trong tỉnh, ngành nông nghiệp đã chủ động ký kết với các doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ giống cho người dân trong tỉnh.