Khảo nghiệm giống lúa mới vụ Mùa 2023

       Căn cứ kết quả khảo nghiệm thành công vụ Xuân 2023 với giống lúa lai hai dòng LC18; vụ Mùa 2023 cán bộ trại Nghiên cứu và Sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn tiếp tục tiến hành khảo nghiệm giống lúa lai mới LC18 do Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai lai tạo trên đồng đất Văn Bàn, Bảo Thắng. Bà con nông dân đã tiến hành ngâm ủ mộng mạ và gieo cấy lúa LC18 trên khung thời vụ Mùa sớm vào trung tuần tháng 6.

        Tính tới thời điểm hiện tại lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đã bước vào giai đoạn trỗ bông. Do tổ hợp lúa lai hai dòng LC18 có thời gian sinh trưởng ngắn dưới 100 ngày trong vụ Mùa sớm. Cán bộ kỹ thuật đã lưu ý bà con nông dân tiến hành chăm bón khẩn trương sau cấy 5 – 7 ngày tiến hành bón thúc đẻ nhánh với phương châm “nặng đầu nhẹ cuối”. Đến thời điểm hiện tại bà con nông dân đã tiến hành bón phân nuôi đòng.

Hình 1. Giống lúa LC18 tại cánh đồng xã Võ Lao huyện Văn Bàn

       Giống lúa lai hai dòng LC 18 do Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai nghiên cứu và chọn tạo được bà con đã cấy khảo nghiệm đánh giá cao. Với nhiều ưu điểm nổi trội: Giống có khả năng thích ứng rộng trên nhiều chân đất cả vùng cao và vùng thấp, thời gian sinh trưởng ngắn nhiễm nhẹ với một số loại sâu bệnh hại phổ biến: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn; năng suất cao đạt 200 – 250kg/sào và ổn định. Chất lượng gạo được bà con nông dân đánh giá ngon, tỉ lệ xay xát đạt trên 70%. Đặc biệt giống lúa lai hai dòng LC18 không bị nhiễm đạo ôn, một trong những bệnh gây thiệt hại lớn về năng suất cho lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong vài năm trở lại đây.

Hình 2. Giống LC 18 đang phơi màu tại cánh đồng xã Võ Lao huyện Văn Bàn

        Từ những thành công qua hai vụ khảo nghiệm giống LC18 tại huyện Văn Bàn, Bảo Thắng. Đánh giá bước đầu cho thấy giống LC18 có nhiều triển vọng, thích hợp với điều kiện canh tác tại huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng. Bà con nông dân tại huyện Văn Bàn, Bảo Thắng đã tham gia mô hình khảo nghiệm và những bà con tận mắt thấy giống LC18 sinh trưởng và phát triển trên cánh đồng rất mong muốn giống lúa LC18 sớm được đưa vào cơ cấu giống của tỉnh nhà. Góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng giống lúa của bà con nông dân cũng như góp phần phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

 Nguyễn Thanh ThảoTrung tâm Giống Nông nghiệp