Kiểm tra, chỉ đạocông tác sản xuất hạt giống lúa lai vụ Xuân 2021

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, sản xuất giống vụ Xuân 2021 đảm bảo cung cấp đủ giống lúa chất lượng cho sản xuất tại tỉnh Lào Cai,Trung tâm Giống Nông nghiệp triển khai sản xuất giống lúa lai LC25 tại các địa điểm trong và ngoài tỉnh với diện tích sản xuất 50 ha.Hiện tại, các dòng giống lúa tại các điểm sản xuất lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, bước vào thời kỳ trổ bông rung phấn trùng khớp. Hiện tại các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đang cùng bà con nỗ lực tổ chức phun hóa chất, rung phấn thụ phấn bổ sung. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng góp phần quyết định năng suất và chất lượng hạt giống nên toàn thể đơn vị đang tập trung cho công tác chỉ đạo bà con thực hiện từng khâu kỹ thuật trên đồng ruộng.

 Rung phấn – khâu kỹ thuật quan trọng trong sản xuất lúa lai

 Tại thời điểm rung phấn, điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi do thời vụ đã được tính toán qua ghi chép và kinh nghiệm nhiều năm: Nhiệt độ đảm bảo xung quanh 20-300C, lượng mưa ít. Xác định nhiệm vụ sản xuất hạt giống lúa lai năng suất cao, chất lượng tốt là rất quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại hiện trường.

 

Lãnh đạo đi kiểm tra hoạt động nghiên cứu,sản xuất giống lúa

 Giai đoạn rung phấn,đồng chí Giám đốc chỉ đạo các điểm sản xuất lưu ý đặc biệt quan tâm đến công tác khử lẫn để đảm bảo chất lượng hạt giống.

Công tác khử lẫn, phun GA3, rung phấn được diễn ra từ ngày 20/4 đến hết 5/5/2021. Tất cả các điểm sản xuất đều nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật. Theo đánh giá chuyên môn, vụ Xuân 2021 lúa bố mẹ trỗ bông trùng khớp, diễn biến thời tiết khá thuận lợi cho quá trình thụ phấn kết hạt của dòng mẹ, dự kiến năng suất đạt được sẽ vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Giám đốc động viên các đồng chí cán bộ kỹ thuật tại điểm sản xuất tiếp tục tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trong thời gian tới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hạt giống lúa lai để hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021./.

 

                                                                   Đỗ Thị Bắc – Phòng Kỹ thuật