Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông Nghiệp Bát Xát ( xã Bản Qua) tổ chức thu hoạch dòng lúa mẹ T18S vụ xuân 2024

         Ngày 9/4/2024, Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bát Xát đã tổ chức triển khai thu hoạch dòng lúa mẹ T18S. Dòng mẹ T18S là dòng lúa mẹ hai dòng do Trung tâm hợp tác với PGS TS Nguyễn Văn Hoan chọn tạo ra và là dòng mẹ duy nhất được bảo hộ quyền sở hữu giống. Dòng mẹ T18S là dòng mẹ của tổ hợp LC18, DT268. Giống DT268 là giống lúa lai hai dòng mới đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo phát triển giống lúa lai 2 dòng mới có năng suất, chất lượng cao (giai đoạn 2022 – 2024)”. Trung tâm đã tổ chức thực hiện trình tự theo các bước đã được phê duyệt, đến nay giống lúa lai hai dòng DT268 đã được gửi đi khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm DUS của Trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia đã được công nhận giống quốc gia năm 2023.

        Căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng, phát triển các dòng mẹ và quy luật thời tiết của từng vùng, Trại nghiên cứu và sản xuất Nông Nghiệp Bát Xát (xã Bản Qua) đã lên lịch gieo cấy dòng mẹ phù hợp. Đặc biệt đối với các dòng mẹ 2 dòng TGMS, yêu cầu chặt chẽ về nhiệt độ khi dòng mẹ TGMS phân hóa cần bố trí thời vụ để giai đoạn phân hóa đòng bước 4 đến bước 6 phải có nền nhiệt độ giao động từ 20oC đến 24oC. Để thực hiện được việc này, cần xác định chính xác thời gian sinh trưởng từ gieo đến trỗ của dòng, nghiên cứu diễn biến thời tiết khí hậu tại vùng sản xuất trong nhiều năm, bố trí lịch gieo cấy chặt chẽ, đúng thời điểm để khi lúa phân hóa đòng đến trỗ có điều kiện thời tiết tốt nhất.

      Công tác nhân dòng lúa mẹ đòi hỏi kỹ thuật rất cao từ việc gieo mạ. chăm sóc, theo dõi đánh giá trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa, cập nhật diễn biến thời tiết thường xuyên để điều chỉnh cho cây lúa trỗ vào đúng thời điểm thích hợp. Đặc biệt công tác cách ly vào thời điểm lúa trỗ để tránh tình trạng lúa lẫn phấn với các giống lúa khác ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa lai F1sau này.

Hình 1: Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông Nghiệp Bát Xát thu hoạch lúa mẹ T18S vụ xuân 2024

       Việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật cùng với sự điều chỉnh theo thực tế điều kiện thời tiết tại địa phương. Công tác nhân dòng lúa mẹ TGMS phục vụ sản xuất lúa lai F1 hai dòng đảm bảo chất lượng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đề ra.

Ths. Trần Trung Điệp – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai