Trồng khảo nghiệm giống cây Dâu Tằm

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sở Nông nghiệp &PTNT Lào Cai và Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, được sự đồng ý của Sở Ngoại vụ và Sở Nông nghiệp &PTNT Lào Cai. Từ ngày 21/3 đến ngày 24/03/2018, Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai cử 04 cán bộ sang thăm quan, học tập kinh nghiệm trồng cây dâu tằm tại Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

                          Giống dâu tằm được trồng tại Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc

Sau 03 ngày đi tham quan học tập tại Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc và trao đổ với các chuyên gia Trung Quốci về điều kiện trồng dâu tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các chuyên gia của Viện đã nhận định điều kiện tự nhiên của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có thể trồng được các giống Dâu tằm mà Viện đang trồng. Viện nghiên cứu ong và nuôi tằm đã tặng Đoàn công tác 1.000 cây Dâu giống, gồm 02 giống (600 cây giống Da10 và 400 cây giống Yun San 2 ). Đây là loại giống Dâu có năng suất chất lượng tốt và có tính đa dụng trong sản xuất như quả để ăn tươi, làm siro, ngâm rượu; Lá để nuôi tằm, nuôi dê, nuôi cá…. Sau trồng từ 1-2 năm, cây ra hoa vào tháng 02 và thu hoạch quả vào tháng 3-4. Các tháng còn lại cho thu hoạch lá để chăn nuôi.
Sau khi mang các giống Dâu tằm về đến Lào Cai, ngày 27/03/2018 Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai đã chỉ đạo Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà trồng Khảo nghiệm 02 giống Dâu với diện tích 1.840m2.

                                          Ảnh cây Dâu được trồng khảo nghiệm tại Trại nghiên cứu rau quả Bắc Hà

                                                                             Ảnh cây Dâu tằm đang trong giai đoạn phát triển.

Hiện nay cây đã bắt đầu nảy chồi, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã lập sổ sách theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển để sớm có kết luận và xây dựng quy trình đưa ra sản xuất đại trà, phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Nguyễn Thị Dịu – TTGNN

    Trồng khảo nghiệm giống cây Dâu Tằm

    Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sở Nông nghiệp &PTNT Lào Cai và Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, được sự đồng ý của…