TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI DUY TRÌ ỔN ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DỊCH COVID 19

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid trên khắp cả nước, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng những phương án để có thể vừa sản xuất, kinh doanh và hoạt động thường xuyên một cách liên tục, hiệu quả.

Trong niên vụ kinh doanh năm 2021-2022, Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai dự kiến cung ứng ra thị trường trên 600 tấn giống lúa lai, lúa thuần, gần 20 vạn cây ăn quả ôn đới các loại và đảm bảo cung ứng đồng thời vật tư nông nghiệp cho người dân trên địa bàn thành phố cũng như các huyện lân cận. Để có thể thực hiện được mục tiêu trên Ban lãnh đạo Trung tâm đã nhanh chóng triển khai đến toàn bộ cán bộ kinh doanhcủa đơn vị bám sát thị trường, tổng hợp nhu cầu hàng hóa chi tiết từng chủng loại mặt hàng trong và ngoài tỉnh trên cơ sở đó tính toán phương án vận chuyển và phân bổ lượng cho từng điểm, từng khu vực. Bài toán vận chuyển hàng hóa cũng được dự lường mọi khó khăn và lên phương án thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo có thể cung ứng đầy đủ, kịp thời cho mỗi đơn vị, đại lý trong và ngoài tỉnh hướng đến mục tiêu không để chậm thời vụ ở bất cứ khu vực địa phương nào sử dụng sản phẩm giống của đơn vị.

Giống lúa lai 3 dòng LC25 chuẩn bị cung ứng cho niên vụ 2021-2022

Ngoài ra, khâu triển khai liên kết sản xuất giống trong và ngoài tỉnh cũng được Ban Giám đốc Trung tâm triển khai kế hoạch từ rất sớm nhằm đảm bảo đủ sản lượng cung ứng cho niên vụ tiếp theo. Bên cạnh những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ban lãnh đạo Trung tâm cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến những kiến thức, cũng như văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng tránh hạn chế lây lan dịch bệnh. Quán triệt toàn thể viên chức người lao động của đơn vị tuân thủ nghiêm túc các biện pháp an toàn dịch để đảm bảo duy trì hoạt động chuyên môn, hoạt động thường xuyên nhằm hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn đơn vị./.

 

                                                                                                               PHẠM VĂN HUẤN – PHÒNG KINH DOANH