Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III “Lào Cai -30 năm tái lập, xây dựng và phát triển”

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ quan- doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); Công văn cố 07-CV/BTGĐUK ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Lào Cai -30 năm tái lập, xây dựng và phát triển”.  

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2021, Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức họp chi bộ định kỳ, đồng thời kết hợp sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

 

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Bá Thế- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư chi bộ Trung tâm Giống, Ban chi ủy cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Tước – Chi ủy viên được Ban Chi ủy phân công trình bày nội dung truyên truyền những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Lào Cai trong 30 năm qua; Các thành tựu, kết quả đã đạt được của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đóng góp cho ngành Nông nghiệp và tỉnh Lào Cai, đồng thời đưa ra các định hướng nhiệm vụ, giải pháp của Trung tâm Giống trong giai đoạn 2021-2025.

Trong buổi buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã nắm bắt rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Lào Cai trải qua 30 năm tái lập từ ngày 01/10/1991. Những khó khăn, thách thức từ khi tái lập tỉnh đã vượt qua, cáckết quả và thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được.Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã thông qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Huy động và sử dụng hiệu quảnguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại – du lịch, dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc; Đến năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước và đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, làm sâu sắc thêm nhiều khía cạnh của buổi sinh hoạt chuyên đề.Gắn liền với các nhiệm vụ của Trung tâm Giống giai đoạn 2021-2025, đã có nhiều ý kiến tham gia để tăng hiệu quả công tác nghiên cứu, sản xuấtnhư: Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh có giá trị kinh tế cao; Công tác thông tin tuyên truyền, hợp tác sản xuất và quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm mang thương hiệu LC;Đặc biệt nhấn mạnh giải pháp về con người- chủ thể làm nên mọi thành quả của Trung tâm.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm bắt được những khó khăn, thuận lợi của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đảng viên trong từng nhiệm vụ được giao đều phảicố gắng nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụđể góp một phần công sức nhỏ bé vào thành tựu chung của tỉnh Lào Cai.

Đảng viên – Đào Thị Hồng Toan