CUNG ỨNG GIỐNG NIÊN VỤ 2023 – 2024

       Trong niên vụ kinh doanh năm 2023-2024 Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai dự kiến cung ứng ra thị trường trên 200 tấn giống lúa lai, lúa thuần, gần 20 vạn cây ăn quả ôn đới các loại và đảm bảo cung ứng đồng thời vật tư nông nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

       Để thực hiện các nội dung theo kế hoạch đảm bảo tiến độ. Lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo các phòng, trại, cá nhân có liên quan tập trung xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện. Trong đó phòng Sản xuất Kinh doanh giữ vai trò trọng tâm triển khai đến toàn bộ cán bộ kinh doanh bám sát thị trường, tổng hợp nhu cầu hàng hóa chi tiết từng chủng loại mặt hàng trong và ngoài tỉnh trên cơ sở đó tính toán phương án vận chuyển và phân bổ lượng hàng hóa cho từng điểm, từng khu vực. Mọi khó khăn đều được dự lường và lên phương án thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo có thể cung ứng đầy đủ, kịp thời cho mỗi đơn vị, đại lý trong và ngoài tỉnh hướng đến mục tiêu không để chậm thời vụ ở bất cứ khu vực địa phương nào xử dụng sản phẩm giống của Trung tâm.

Hình ảnh: Một số sản phẩm giống chuẩn bị cung ứng cho niên vụ 2023-2024

       Ngoài ra hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất giống luôn được ban Giám đốc Trung tâm quan tâm chỉ đạo triển khai sớm theo kế hoạch và tiến độ cung ứng của từng niên vụ. Chất lượng giống của Trung tâm khi cung ứng ra thị trường luôn đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.  

       Với mục đích tìm ra những giống lúa, giống cây ăn quả chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác, thổ nhưỡng ở nhiều vùng miền, đặc biệt là khu vực tỉnh Lào Cai nói riêng cũng như các tỉnh miền núi phía bắc nói chung. Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai với vai trò là đơn vị sự nghiệp của hàng đầu của tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất cung ứng giống cây trồng luôn sẵn sàng chuyển giao khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân và đưa các giống mới đặc biệt là những tổ hợp giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng như: LC25, LC270, LC212, LC18, Séng cù, LH12 và các sản phẩm giống cây ăn quả ôn đới có hiệu quả kinh tế cao như Lê VH6, Mận Tam Hoa, Đào Pháp, Hồng Giòn,….. vào cơ cấu giống chính của các xã, huyện, tỉnh. Qua đó, nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, đem lại nguồn lợi lớn cho người nông dân.

    Phạm Văn Huấn – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai