Dứa MD2 nuôi cấy mô, giải pháp hiệu quả cho sản xuất hàng hóa

Thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai đến năm  2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy định hướng chung tiếp tục duy trì và phát triển cùng sản xuất dứa chuyên canh trên địa bàn tỉnh, tập trung nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục nâng tổng diện tích dứa trên địa bàn tỉnh  đạt 2.500 ha; giai đoạn 2026 – 2030 mở rộng thêm 500 ha, tổng diện tích đạt 3.000 ha; đến năm 2050 diện tích dứa trên toàn tỉnh đạt 3.500 ha. Để hiện thực hóa Nghị quyết 10/NQ-TU ngày 26/08/2021 của Tỉnh ủy phát triền nông nghiệp hàng hóa thì các phương pháp nhân giống truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu trồng dứa quy mô lớn như hiện nay. Bên cạnh đó có thể cây giống còn mang mầm bệnh, năng suất, chất lượng sẽ không có sự ổn định. Việc lựa chọn giống sạch bệnh với số lượng lớn không có giải pháp nào tối ưu hơn là sử dụng cây giống nuôi cấy mô. Nuôi cấy mô được áp dụng với hệ số nhân giống cực cao, đáp ứng nguồn giống quanh năm và đảm bảo nguồn cây giống sạch bệnh, khỏe mạnh mang lại năng suất cao vượt trội.

Cây dứa MD2 trong phòng nuôi cấy mô

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu, lựa chọn giống dứa MD2 để nhân giống. Giống dứa MD2 được Viện Nghiên cứu Rau quả nhập nội để tuyển chọn từ năm 2006 đến nay đã được trồng khá nhiều nơi ở miền Bắc, MD2 có khả năng sinh trưởng khỏe, tỷ lệ ra hoa đạt cao; thời gian từ trồng đến đủ tiêu chuẩn xử lý ra hoa từ 10-12 tháng; trái dứa có khối lượng bình quân 1,4-1,5 kg, ít bị rám nắng hư hại, vỏ mỏng, nhiều nước, màu vàng tươi, thơm, ít sơ, thịt quả giòn, hương vị thơm ngon,… chín tập trung và thời gian thu hoạch sớm hơn các giống dứa Cayenne đang trồng từ 15-20 ngày, nên rất thuận lợi đưa vào cơ cấu trồng hàng hóa để cung cấp nguyên liệu cho chế biến hoặc xuất khẩu quả tươi.

Dứa MD2 mô tại vườn Trung tâm giống

Trong thời gian tới tiếp tục vào mẫu, duy trì bình giống gốc dứa đảm bảo cho nhân giống phục vụ quy mô nghị quyết 10 theo kế hoạch từng năm. Quản lý, chăm sóc tốt vườn giống gốc, vườn ươm cây con tại trung tâm. Tiếp tục liên hệ với các huyện, Doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, quảng bá giới thiệu giống giống cây ăn quả nói chung giống dứa MD2 nói riêng, nhằm liên kết sản xuất cây con giống bền vững./.

Kỹ sư : Mai Trung Kiên-Phòng kỹ thuật

Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai