Hiện Trung tâm đang cung ứng gống cá chép lai với các cỡ: 2-3cm; 3-4cm, 4-6cm.

Khách hàng có nhu cầu xin đến mua tại:

  1. Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn

  • Địa chỉ: xã Phú Nhuận- huyện Bảo Thắng
  • ĐT: 0941.085.333 (Đ/c Đỗ Thành Luân – Trưởng Trại)

  2. Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bát Xát

  • Địa chỉ: xã Quang Kim – huyện Bát Xát
  • ĐT: 0966.254.261 (Đ/c Vũ Đình Hòa – TrưởngTrại)