Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai chủ động trong công tác sản xuất và cung ứng giống thủy sản trong tỉnh và ngoài tỉnh.

      Trại Giống thủy sản Quang Kim sáu tháng đầu năm đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2018

      Thực hiện kế hoạch nghiên cứu sản xuất năm 2018 đã được Trung tâm Giống nông nghiệp phê duyệt và để chủ động nguồn giống thủy sản sạch bệnh cung ứng cho các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh năm 2018. Tập thể viên chức người lao động Trại Nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát (Trại giống thủy sản Quang Kim) đã tập trung nguồn lực chăm sóc bảo vệ đàn cá bố mẹ theo đúng quy trình để đàn cá bố mẹ có sức sinh sản tốt nhất đồng thời trại cũng đầu tư gia cố vệ sinh các ao nuôi, kiểm tra đánh giá nguồn nước thường xuyên để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ  cho công tác nuôi ươm, nuôi vỗ các loại giống cá sau sinh sản.

 

                                                    Hình ảnh Cung ứng cá giống tại Trại giống thủy sản Quang Kim  

       Qua ba tháng đầu năm 2018, Trại đã tiến hành cho sinh sản và ương nuôi đạt trên 3,6 triệu con giống các loại gồm (Chép lai 3,2 triệu con, Rô phi 15 vạn con, cá Trắm cỏ 20 vạn con, các loại cá khác 5 vạn con), hiện đã cung ứng ra thị trường phục vụ sản xuất được hơn 3,3 triệu con giống các loại, đạt hơn 220% so với cùng kỳ và đạt 110% kế hoạch năm 2018 ( Kế hoạch 2018 là 3 triệu con). Dự kiến sản lượng đạt khoảng 4 triệu con trong năm 2018. Trong đó, giống cá chép lai vẫn được xác định là đối tượng sản xuất chủ lực, chiếm ưu thế hơn so với các loài cá truyền thống khác vì giống cá chép lai Lào Cai khi nuôi sẽ cho tốc độ lớn nhanh, thịt cá dai, vàng thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao, được các thị trường Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Đồng Tháp, An Giang… đánh giá rất cao.

      Hiện nay, Trại Nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát (Trại giống thủy sản Quang Kim) vẫn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường cung ứng con giống nhằm đưa sản lượng giống đạt tiêu chuẩn chất lượng đến rộng rãi người dân nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.

   Nguyễn Thị Dịu – TTGNN