Giống lúa thuần Tân Thịnh

  • Khối lượng tịnh
    : 1 KG
Năng suất cao - Chống chịu sâu bệnh tốt Cơm dẻo - Thơm - Vị đậm

1. Nguồn gốc: 

Tân Thịnh là bộ giống lúa thuần năng suất, chất lượng do Trung tâm Giống NLN Lào Cai nghiên cứu và chọn tạo.

2. Đặc điểm:

Bộ giống có thời gian sinh trư­ởng vụ Xuân từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 100 – 105 ngày. Giống thích hợp với loại đất chân vàn, vàn cao.

Giống có chiều cao cây từ 110 – 115 cm, phiến lá đứng, dầy, lá đòng lòng mo, đẻ nhánh khá, khóm gọn. Hạt hơi bầu, màu vàng sáng, chất lượng gạo tốt, hạt trong bóng, không bạc bụng, cơm trắng, mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ, có hàm lượng protein cao.

Giống đạt năng suất trung bình 65 – 70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 75 – 80 tạ/ha.

Là bộ giống có khả năng thích ứng rộng, cứng cây, chống đổ tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt với một số sâu bệnh hại chính như bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, rầy nâu.