Tập huấn gắn với thực hành giúp bàn con vận dụng tốt hơn vào sản xuất

      Thực hiện kế hoạch tập huấn năm 2023, từ ngày 03/7 – 18/8/2023, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp với uỷ ban nhân dân các xã Nậm Pung, A Lù, Dền Sáng huyện Bát Xát; xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế cho 120 đại biểu là các hộ dân trên địa bàn các xã.

Ảnh 1: Đồng chí Hoàng Ngọc Anh – PCT UBND xã Phú Nhuận phát biểu khai mạc buổi tập huấn

      Tại buổi tập huấn hộ dân được ông Đỗ Thành Luân – Trưởng trại Traị Nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng cá nước lạnh (xã Nậm Pung, A Lù, Dền Sáng), kỹ thuật nuôi thương phẩm cá nước ấm (xã Phú Nhuận); Hướng dẫn các biện pháp phòng và trị bệnh trên động vật thuỷ sản; Giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật nuôi mới như nuôi tuần hoàn, nuôi ít thay nước, nuôi bằng công nghệ vi sinh, cung cấp thông tin các đối tượng giống mới có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện nuôi của mỗi xã. Bên cạnh đó, các hộ dân được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nắm bắt được thông tin thị trường thuỷ sản, liên kết tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản với một số đầu mối tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Ảnh2: Đồng chí Đỗ Thành Luân hướng dẫn kỹ thuật trộn thuốc vào thức ăn cho các hộ dân

      Thông qua các lớp tập huấn góp phần trang bị kiến thức cho các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản an toàn chất lượng, chủ động phòng chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó đầu tư sản xuất hiệu quả, giảm chi phí thiệt hại do dịch bệnh gây ra và tạo thu nhập ổn định cho Nhân dân nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh.

 Nguyễn Thị Thu Bình – Trung tâm Giống Nông nghiệp