Tin công tác chuẩn bị cá bố mẹ cho sản xuất năm 2020

Để chuẩn bị cho công tác sản xuất giống năm 2020 Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các trại sát sao trong công tác lựa chọn lại đàn cá bố mẹ loại bỏ những cá thể có sức sinh sản kém, những cá thể quá tuổi sinh sản và bổ sung từ nguồn cá hậu bị tuyển chọn hàng năm. Với mục đích sản xuất ra con giống thủy sản có chất lượng cao và kịp thời cung ứng cho bà con nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh. Trại nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản cấp 1 Phú Nhuận, đã chủ động chuẩn bị đàn cá bố mẹ, cá hậu bị gồm cá chép lai 500 cặp, cá rô phi 2.000 cặp, cá trắm cỏ, trôi, mè…Sau khi tuyển chọn xong sẽ xác định thời gian sinh sản để có kế hoạch nuôi vỗ đàn cá bố mẹ từ đó chủ động sản xuất theo nhu cầu của nhân dân.


Cán bộ kỹ thuật kéo tuyển chọn cá bố mẹ

Để đảm bảo con giống đạt chất lượng tốt nhất Trại tuân thủ qui trình nuôi vỗ cá bố mẹ đã được công bố áp dụng cho từng loài thủy sản. Với mục tiêu đảm bảo đáp ứng đủ số lượng và chất lượng con giống thủy sản cho vụ nuôi mới không để xảy ra tình trạng thiếu giống sản xuất của nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ được Trung tâm và tỉnh giao.

Trần Mỹ Hướng