Tin Sản xuất giống thủy sản phục vụ năm 2020

Trại nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát, xã Quang Kim ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, khảo nghiệm các giống cá mới, lưu trữ, bảo tồn các giống cá quý hiếm, còn có nhiệm vụ sản xuất, cung ứng giống thủy sản có năng suất cao, chất lượng tốt cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu con giống thủy sản sớm năm 2020 của người dân trong và ngoài tỉnh, ngay từ tháng 10/2019 Trại đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết (ao ương, bể ấp, các vật tư thiết yếu…) và tiến hành công tác sinh sản vụ Thu đảm bảo khung lịch thời vụ.

Cán bộ kỹ thuật tiêm kích thích sinh sản nhân tạo

Dự kiến năm 2020 Trại sẽ tổ chức sản xuất và cung ứng khoảng 5 triệu con giống thủy sản các loại để nhân dân nuôi rải vụ sẽ tránh được tình trạng cá thịt dư thừa cục bộ và bị tư thương ép giá. Hiện nay, Trại đang quản lý và chăm sóc tốt đàn cá giống ương nuôi qua mùa Đông để sớm có con giống cung ứng cho người nuôi ngay từ đầu năm 2020. Các loại cá giống luôn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đa dạng về chủng loại để cung cấp cho bà con nuôi thương phẩm gồm giống cá truyền thống: Cá trắm cỏ, cá trôi, cá mè…, cá có giá trị kinh tế cao: cá chép lai, cá rô phi đơn tính, cá trắm đen, cá lăng chấm…Trước khi cung ứng cho nhân dân đều được Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở và kiểm soát dịch bệnh nên người dân hoàn toàn yên tâm để sản xuất.