Trại nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát tổ chức sản xuất giống lúa lai vụ Đông Xuân 2020

Thực hiện kế hoạch sản xuất giống lúa năng suất chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu lúa lai trong và ngoài tỉnh, ngày 01/02/2020 Trại nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát đã tiến hành tổ chức triển khai cấy giống lúa lai (giống lúa LC 25) với diện tích trên 15 ha. Trại đã tiến hành cấp toàn bộ vật tư cho các hộ sản xuất như giống bố mẹ, phân bón lót, thuốc phòng trừ ốc bươu vàng, thuốc BVTV cho các hộ sản xuất lúa lai. Đến nay toàn bộ diện tích đã cấy xong lúa đang bắt đầu bén rễ hồi xanh.

Bà con nông dân xã Bản Qua cấy lúa giống bố mẹ vụ Xuân 2020

Qua các năm đã triển khai hiệu quả đem lại cho nhân dân rất cao nên bà con hoàn toàn yên tâm cùng đồng hành với Trung tâm Giống nông nghiệp triển khai sản xuất hạt giống lúa lai. Với diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường, trong thời gian tới cán bộ Trại nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát tiếp tục kiểm tra, theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết. Kiểm tra bám sát đồng ruộng để có biện pháp chỉ đạo các hộ dân tham gia sản xuất lúa giống chăm sóc và phòng trừ kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hứa hẹn vụ sản xuất bội thu./.