Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai Tập huấn kỹ thuật trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP gắn với du lịch sinh thái cho nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

         Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-TTG ngày 20/10/2023 về Đào tạo huấn luyện khuyến nông cho nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Ngày 06-7/11/2023, Trung tâm Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND  huyện Bắc Hà tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật trồng dược liệu (Tam thất, Cát cánh) theo tiêu chuẩn GACP gắn với du lịch sinh thái”.

Ảnh 1:  Ông Nguyễn Văn Tước- Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai khai giảng lớp học

        Tham gia lớp tập huấn có các viên chức thuộc các phòng chuyên môn của Trung tâm cùng 30 nông dân và cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã Lùng Phình, Na Hối, Bản Phố, Hoàng Thu Phố.

Ảnh 2: Giảng viên trao đổi kiến thức trồng cây tam thất theo tiêu chuẩn GACP cho học viên

         Trong buổi tập huấn, cán bộ, hộ nông dân được giảng viên của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai hướng dẫn một số kỹ thuật trong quy trình trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP như: lựa chọn vùng sản xuất cây cát cánh, tam thất; kỹ thuật trồng từ khâu chọn giống, thiết kế vườn, cách trồng, tỉa cây; kỹ thuật bón phân ở các thời kì sinh trưởng của cây. Cùng với đó, các học viên đã được hương dẫn cách ghi chép sổ theo dõi về nguồn gốc giống, về loại phân bón, loại thuốc bảo vệ thực vật, cách ghi mã sản phẩm…

       Tại buổi tập huấn, trong phần thảo luận cùng giảng viên, các học viên đã đưa ra nhiều ý kiến, nhiều câu hỏi thực tiễn liên quan đến các kỹ thuật trong quá trình sản  xuất, nhất là việc chọn vùng trồng cây dược liệu và sâu bệnh hại củ… đã được các giảng viên trả lời trực tiếp và thỏa đáng cho các học viên hiểu rõ hơn và áp dụng vào thực tế sản xuất.

    Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, các hộ nông dân được trang bị những kiến thức cần thiết về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP. Từ đó vận dụng những kiến thức đã học được áp dụng vào thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm phát triển kinh tế gia đình và địa phương./.

 Th S. Đinh Thị Thu Hà – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai