Triển vọng từ mô hình nuôi ốc bươu đen ở Đức Thọ

https://baohatinh.vn/nong-nghiep/trien-vong-tu-mo-hinh-nuoi-oc-buou-den-o-duc-tho/218535.htm