Trung tâm giống nông lâm nghiệp tỉnh cung ứng hơn 650 tấn lúa giống

Trong năm 2015, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp tỉnh đã sản xuất và cung ứng 657 tấn giống lúa các loại, trong đó hơn 400 tấn phục vụ nông dân trong tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm đang tiến hành sản xuất giống lúa lai LC các loại như: LC25, LC270, LC212 và các giống lúa thuần như Séng cù, ĐS1, J01. Trong năm 2015, Trung tâm đã sản xuất và cung ứng được 357 tấn lúa lai, và 179 tấn lúa thuần các loại, phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con.

Việc sản xuất lúa giống được trung tâm tiến hành liên kết với các hộ dân tại Bản Qua (Bát Xát) và Võ Lao (Văn Bàn), hình thành các cánh đồng lúa giống lớn trong tỉnh.

Về cung ứng giống cho vụ xuân năm 2016, dự kiến tổng nhu cầu giống lúa cần khoảng 460 tấn, đến nay Trung tâm đã chuẩn bị được 250 tấn.