TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2021

Sáng ngày 16/01/2021, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021. Tham gia Hội nghị có đầy đủ viên chức, người lao động thuộc Trung tâm. Chủ trì điều hành Hội nghị có đồng chí – Nguyễn Bá Thế, Giám đốc Trung tâm và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021 của Trung tâm Giống nông nghiệp; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2020, nội dung phong trào thi đua năm 2021 của BCH Công đoàn; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

Tại Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua các Quy chế hoạt động của đơn vị như: Quy chế làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản. Trên cơ sở dự thảo các qui chế cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phòng, trại.

Lễ ký kết giao ước thi đua

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thế đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tiếp tục nỗ lực, cố gắng hết sức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2021./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ