Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai sản xuất và cung ứng rau giống gieo trên bầu giá thể!

             Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao và cơ giới hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất giống Nông nghiệp; Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai đã đưa hệ thống máy: trộn giá thể, tra hạt tự động vào khay bầu trong sản xuất các giống cây rau để nâng cao năng suất. Việc áp sử dụng máy tra hạt tự động với công suất hiện đang áp dụng là 240 hạt giống/phút giúp Trung tâm 1 ngày có thể sản xuất trên 11 vạn cây rau giống trên bầu giá thể. Rau giống gieo trên bầu giá thể có chất lượng cao, có nguồn gốc xuất sứ và cho tỷ lệ sống khi trồng đến 99,9%; qua đó giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao gía trị, lợi nhuận trong sản xuất.
         Hiện nay các sản phẩm rau giống gieo trên bầu giá thể đang được cung ứng tại cửa hàng của Trung tâm (địa chỉ: Tổ 34, Đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai; Đỉnh dốc Nông nghiệp). Các đơn đặt hàng xin liên hệ : 02143 825 005; DĐ: 0982 559 567.

Ảnh: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm vận hành máy tra hạt giống từ động vào bầu giá thể.

Ảnh: Sản phẩm cây rau giống trên bầu giá thể

Ảnh: Rau giống trên khay bầu giá thể

Đỗ Thành Luân – TT Giống NN