TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI THỰC HIỆN BẢO TỒN CÁC NGUỒN GEN QUÝ ĐỊA PHƯƠNG

          Thực hiện Kế hoạch số: 247/KH-UBND, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Bảo tồn và phát triển giống Nông nghiệp đặc sản có giá trị cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Ngày  28/2, tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà trực thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức trồng cây lê xanh cổ thụ tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà. Tham gia buổi lễ có Lãnh đạo Sở nông nghiệp và PTNT, các phòng đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo và các phòng chuyên môn huyện Bắc Hà.

Ảnh 1: Đ/c Hà Văn Quang-Giám đốc TTGNNLC phát biểu tại biểu lễ

        Cây lê xanh cổ thụ hơn 100 năm tuổi được di thực từ xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. việc di thực cây lê xanh cổ thụ về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà nhằm lưu giữ và bảo nguồn gen bản địa làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu và tự nhiên của địa phương.

Ảnh 2: Lãnh đạo huyện Bắc Hà Phát biểu

         Từ những nguồn gen này, nhiều giống cây trồng mới được lai tạo, tạo ra các giống mới cho năng xuất cao nhằm phát triển vùng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống cho người dân.

Ảnh 3:Các đại biểu tham gia trồng cây lê xanh cổ thụ

      Tới đây, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm và di thực các cây bản địa trên địa bàn tỉnh về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, từng bước đưa nơi đây trở thành trung tâm lưu giữ nguồn gen quý cây trồng của khu vực Tây Bắc.

Nguyễn Mạnh Dương – Trung tâm giống NNLC