TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI TRIỂN KHAI SẢN XUẤT GIỐNG LÚA LAI F1 VỤ MÙA 2019

      Theo Kế hoạch sản xuất giống lúa vụ Mùa năm 2019, Trung tâm Giống Nông nghiệp tổ chức sản xuất 47 ha diện tích lúa lai trong tỉnh. Những ngày qua tuy thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ viên chức Trung tâm Giống Nông nghiệp luôn bám sát địa bàn, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện cày bừa, làm đất gieo mạ, tích cực đôn đốc các hộ nông dân trong khi làm đất, phải bón vôi để xử lý rơm dạ, hạn chế lúa bị ngộ độc hữu cơ do cấy liền vụ, đồng thời cung ứng vật tư, phân bón, giống lúa bố, mẹ kịp thời cho sản xuất vụ mùa. 

       Các cán bộ điểm sản xuất đã cùng với bà con nông dân và hướng dẫn ngâm ủ giống bố mẹ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. Từ ngày 21 – 30/6, các điểm sản xuất đã tiến hành gieo, chăm sóc trên 11,7 ha mạ để chuẩn bị sản xuất giống lúa vụ mùa 2019.

Tập trung gieo mạ dòng mẹ tổ hợp VL 20 tại xã Xuân Giao – Bảo Thắng

 

       Trong sản xuất giống lúa lai, việc gieo mạ được chia làm nhiều trà lúa bố và mẹ vì vậy các khâu chăm sóc, gieo cấy được tiến hành liên tục trong cả giai đoạn.

       Vụ mùa 2019, Trung tâm giống tổ chức sản xuất trong tỉnh 2 tổ hợp lúa lai 2 dòng VL 20 và tổ hợp LC 212 tập trung ở các điểm sản xuất Xã Bản Qua, xã Cốc San huyện Bát Xát; xã Xuân Giao, xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng và xã Võ Lao huyện Văn Bàn. Đến nay về cơ bản đã hoàn thành việc gieo mạ dòng mẹ, dự kiến dòng bố gieo vào khung thời vụ từ 30/6-5/7/2019

      Phòng Kỹ thuật của Trung tâm Giống đã kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc, đồng thời kiểm tra, đôn đốc cán bộ chỉ đạo các điểm sản xuất thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các khâu trong quy trình sản xuất nhằm đảm bảo vụ mùa đạt sản lượng cao nhất./.