Thực hiên Quyết định số 246/QĐ-SNN ngày 06/6/2024, của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý. Ngày 11/6/2024, tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà. Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý Phó trưởng trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà.

       Tham gia hội nghị có Ban giám đốc Trung tâm giống Nông nghiệp, đại diện các phòng, trại trực thuộc Trung tâm. Cùng đại diện các cơ quan trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp). Thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Hà Văn Quang giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà cho đồng chí Nguyễn Mạnh Dương theo Quyết định số 246/QĐ-SNN ngày 06/6/2024, của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai .

 

Hình 1: Ban giám đốc Trung tâm, đại diện các phòng/trại thuộc Trung tâm và các khách mời chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Dương

       Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Dương hứa trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực phát huy kinh nghiệm của bản thân, tiếp nối truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước, góp sức xây dựng tập thể Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh mà Ban giám đốc giao phó.

Nguyễn Hoàng Trang Hạ – Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai