Tổ chức sản xuất thử giống lúa lai LC18 vụ Mùa 2023

           Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu giống lúa lai trong và ngoài tỉnh, ngày 26/7/2023. Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bát Xát đã tiến hành tổ chức triển khai cấy giống lúa lai mới (giống lúa LC18) với diện tích 05ha. Trại đã tiến hành cấp toàn bộ vật tư cho các hộ tham gia sản xuất như giống bố mẹ, phân bón lót, thuốc phòng trừ ốc bươu vàng, thuốc BVTV cho các hộ sản xuất lúa lai. Đến nay toàn bộ diện tích đã cấy xong lúa đang bắt đầu bén rễ hồi xanh.

Bà con nông dân xã Bản Qua cấy lúa giống bố mẹ LC18 vụ Mùa 2023

         Giống LC18 là giống lúa lai hai dòng mới đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo phát triển giống lúa lai 2 dòng mới có năng suất, chất lượng cao (giai đoạn 2022 – 2024)”. Trung tâm đã tổ chức thực hiện trình tự theo các bước đã được phê duyệt, đến nay giống lúa lai hai dòng LC18 đã được gửi đi khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm DUS tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia đã và đang chuẩn bị công nhận giống quốc gia. Hiện Trung tâm đang thực hiện bước sản xuất thử giống lúa F1 LC18 để thu hạt F1 số lượng lớn để đưa đi khảo nghiệm sản xuất diện rộng ở các vùng sinh thái khác nhau.

          Trong thời gian tới diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn phức tạp và khó lường, cán bộ Trại nghiên cứu và sản xuất giống nông nghiệp Bát Xát được giao liên tục bám sát đồng ruộng, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết và có những biện pháp kỹ thuật xử lý kịp thời để điều chỉnh sao cho năng suất, sản lượng đạt cao nhất. Từ đó công tác sản xuất giống lúa của Trung tâm và người dân luôn được duy trì, ổn định và phát triển theo từng năm là địa chỉ tin cậy cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ks. Trần Trung Điệp – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai