Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc về lĩnh vực nông, lâm nghiệp với huyện Bát Xát

         Theo Văn bản số 77/SNN-LN, ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc làm việc về lĩnh vực nông, lâm nghiệp với huyện Bát Xát. Ngày 28/7/2023, Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai cùng với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chi cục Kiểm Lâm, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Phòng Kế hoạch –Tài chính Sở, làm việc với UBND huyện Bát Xát và các phòng, ban chuyên môn của huyện.

         Đồng chủ trì buổi làm việc gồm Đồng chí Vũ Hồng Điệp, phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai (thừa Uỷ quyền của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đồng chí Phạm Năng Chung, phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát cùng các đồng chí lãnh đạo các Trung tâm, Chi cục, phòng ban của Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn của UBND huyện Bát Xát. Buổi làm việc gồm các nội dung “Bàn bạc, trao đổi về các nội dung theo đề nghị của huyện Bát Xát tại Văn bản số 1085/UBND-NN ngày 10/7/2023 về việc giúp đỡ, đánh giá quy hoạch vùng chuối, quế; các nội dung liên quan đến phát triển nông lâm nghiệp của huyện Bát Xát; tình hình thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3 Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN về lĩnh vực nông lâm nghiệp (tập trung vào những vướng mắc, giải pháp đề xuất thực hiện) và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện.

          Theo chương trình làm việc buổi sáng các thành viên trong đoàn đã đi thực tế vùng trồng quế, trồng chuối trên điạ bàn xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát. Sau khi đi thực tế các vùng sản xuất trên địa bàn, đoàn làm việc tại Hội trường UBND huyện Bát xát.

Hình: Đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Bát Xát

          Trong buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo của UBND huyện Bát Xát, cũng như các vướng mắc, đề xuất của các phòng, ban chuyên môn của huyện khi thực hiện nhiệm vụ trong nội dung cuộc họp. Đồng thời cũng nghe giải đáp các thắc mắc, giải pháp, đề xuất của các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong Sở khi thực hiện các nôi dung.

         Kết thúc cuộc họp, thay mặt UBND huyện đồng chí Phạm Năng Chung phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở và các đơn vị, phòng ban của Sở Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm, giúp đỡ và giải đáp các vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nội dung của cuộc họp. đồng thời mong muốn Sở tiếp tục đồng hành cùng UBND huyện Bát Xát trong quá trình thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển Nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023, cũng như các năm tiếp theo.

Trần Mỹ Hướng – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai