ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2017 – 2019

 

          Chiều ngày 06/6/2019 tại nhà đa năng Trung tâm Giống Nông nghiệp tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 để tổng kết đánh giá hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2019, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Thế – Bí thư chi bộ,Giám đốc Trung tâm; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch công đoàn, phó Giám đốc Trung tâm; Đồng chí Hà Ngọc Đạt – Bí thư Đoàn cơ sở – Sở Nông nghiệp và PTNT;Cùng 27 đoàn viên thanh niên của Trung tâm.

Ảnh quang cảnh Đại hội

          Tại buổi đại hội đồng chí Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã báo cáo tình hình hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua những thành tích đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022 để Ban chấp hành mới sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thành tốt hơn nhiệm kỳ vừa qua.  

          Trên cơ sở báo cáo của Chi đoàn Đại hội nhận được những thảo luận sôi nổi của các đại biểu, đóng góp ý kiến tham luận hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019, cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại, triển khai thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

          Chi đoàn nhận được sự chỉ đạo, gợi ý, định hướng hoạt động công tác đoàn của Đoàn cơ sở – Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi bộ Trung tâm để từ đó xây dựng nghị quyết của Chi đoàn hoạt động sát với thực tiễn, gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn để hoạt động đoàn ngày càng sôi nổi, thiệt thực, hiệu quả.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022

          Đại hội đã dân chủ thảo luận, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 05 đồng chí có đầy đủ năng lực và nhiệt huyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn theo Nghị quyết đại hội đề ra.

Ảnh Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội

          Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Chi Đoàn Trung tâm giống Nông nghiệp nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, sáng tạo, ý chí, quyết tâm của toàn bộ Đoàn viên trong thời kỳ mới. Đại hội thành công hứa hẹn mở ra trang mới cho công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhiệm kỳ 2019 – 2022 trong giai đoạn tiếp theo./.