Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm Khối thi đua Sở NN&PTNT Lào Cai năm 2023

           Sáng ngày 18/7/2023, Khối thi đua Sở NN&PTNT Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai; đồng chí Quảng Văn Việt, Phó Chánh văn phòng PCTTTKCN – Phó khối thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, cùng đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc khối.

         Thay mặt khối thi đua, đồng chí Quảng Văn Việt- Phó Khối thi đua khen thưởng đã thông qua dự thảo báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài khối. Khối thi đua đã triển khai tốt các chủ đề thi đua, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua của Khối với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực dựa trên các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới. Qua đánh giá sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại hội nghị cho thấy: ngay đầu năm 2023, các đơn vị trong khối thi đua căn cứ vào Bản giao ước thi đua và chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm đã xây dựng, cụ thể hoá các nội dung thi đua, các tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao; phát huy đổi mới sáng tạo, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong Khối để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Sở Nông nghiệp &PTNT Lào Cai đã giao cho; mặc dù 6 tháng đầu năm 2023 ngành Nông nghiệp nói chung cũng đối mặt với không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực và cố gắng một số chỉ tiêu về sản xuất Nông, lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ; 100%  cán bộ, viên chức đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Tân Phong- UVBTV, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu Hội nghị, đồng chí Lê Tân Phong- UVBTV, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đã ghi nhận những kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị trong Khối. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế chính trị hiện nay, cần phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp; cần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua khen thưởng; khen thưởng đúng người, đúng việc, xứng đáng, lấy chất lượng chứ không lấy số lượng. Để hoàn thành và đạt được nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đã chỉ ra 5 nội dung cần đặc biệt lưu tâm, trong đó đồng chí đề nghị các đơn vị cần rà soát lại chức năng , nhiệm vụ trọng tâm của mình, phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tốt, các hạt nhân tốt trong  các phong trào thi đua; nên phát động các đợt thi đua- khen thưởng ngắn hạn phù hợp với thực chất, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp để từ đó phát hiện các nhân tố xuất sắc, tích cực; cần có lộ trình, kế hoạch và định hướng cụ thể hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng của ngành để đề xuất lên cấp trên cho phù hợp và chất lượng từ đó góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

          Tại hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Theo đó, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai vinh dự có 03 đồng chí được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng.

Đồng chí Lê Tân Phong trao bằng khen của UBND Tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

          Hội nghị kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

Đào Thị Hồng Toan-Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai