Nông nghiệp Việt: Thay đổi từ tư duy địa phương sang tư duy toàn cầu

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/viet-nam-hung-cuong/nong-nghiep-viet-thay-doi-tu-tu-duy-dia-phuong-sang-tu-duy-toan-cau-797114.html