Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất dòng lúa bố, mẹ

           Ngày 19/10/2022, tại Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trung tâm Giống Nông nghiệp phối hợp với UBND xã Hoàng Thu Phố tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật sản xuất dòng lúa bố, mẹnhằm giúp các hộ nông dân nắm bắt được các biệp pháp canh tác và các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa giống.

             Tham dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Hoàng Thu Phố cùng cán bộ khuyến nông và 30 học viên là nông dân trên địa bàn xã. Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã thực hiện nội dung nhân dòng lúa bố, mẹ với tổng diện tích là 3,5ha tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Trong đó diện tích sản xuất lúa bố là 0,5 ha, diện tích sản xuất lúa mẹ là 3,0 ha. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022.

Trao đổi, thảo luận kiến thức trong lớp học

            Trong quá trình tập huấn cán bộ kỹ thuật đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của các bộ giống lúa mới cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa giống thời gian qua. Đồng thời lắng nghe, trao đổi, tiếp thu những ý kiến về nhu cầu chủng loại giống, tập quán canh tác của nhân dân để tiếp tục nghiên cứu cải tiến theo thực tiễn đặt ra.

             Nội dung của lớp tập huấn người dân tiếp cận và hiểu rõ về quy trình sản xuất lúa giống, về nhu cầu của doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm, về hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Để đạt được mục tiêu của mô hình, yêu cầu hộ dân tham gia phải tuân thủ quy trình kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và giám sát kỹ thuật của Công ty thu mua sản phẩm.

              Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về kỹ thuật sản xuất dòng bố, dòng mẹ như yêu cầu về đất, cách ly về mặt không gian, thời gian, kỹ thuật làm mạ khay cấy máy, kỹ thuật bón phân, lượng phân bón, kỹ thuật cấy, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản…

các học viên tham gia lớp tập huấn

             Kết thúc lớp tập huấn về cơ bản các học viên đã nắm bắt được kỹ thuật sản xuất lúa giống bằng việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tạo niềm tin cho người nông dân, thấy được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó Trung tâm có mong muốn cùng đồng hành với bà con nhân dân trong quá trình sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và tạo ra những sản phẩm lúa, gạo đặc trưng có sức cạnh tranh trên thị trường.

Hà Thúy Hằng – Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai