LC25 phù hợp ở Thanh Hóa

LC25 đẻ nhánh khỏe, cứng cây, lá màu xanh đậm, trỗ tập trung, có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận tốt.

UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), Hội Giống cây trồng và vật tư nông nghiệp Thanh Hóa, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả SX giống lúa lai LC25.

Đây là giống lúa lai 3 dòng do Trung tâm Giống NLN Lào Cai chọn tạo, được đưa vào SX thử nghiệm trong vụ ĐX 2014-2015 trên diện tích hơn 50 ha tại xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa).

LC25 đẻ nhánh khỏe, cứng cây, lá màu xanh đậm, trỗ tập trung, có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận tốt; thích hợp với chân đất vàn, vàn thấp, cấy được 2 vụ trong năm. TGST vụ ĐX từ 125 – 130 ngày, vụ HT, mùa 115 – 120 ngày, năng suất bình quân đạt 70 – 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt hơn 80 tạ/ha.

Sau khi tham quan mô hình, nhiều ý kiến của đại biểu đánh giá giống lúa LC25 có quy trình SX đơn giản, năng suất khá, bước đầu cho thấy rất phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương; có khả năng đưa vào cơ cấu giống của tỉnh để thay thế giống dài ngày.