TIN VIẾT TIẾP BÀI CA THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Thực hiện phong trào sáng tạo tuổi trẻ, phát huy tính xung kích, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên góp phần tạo cảnh quan trong cơ quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tạo điều kiện của Ban chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, ngày 26/11/2019, Đoàn thanh niên Trung tâm Giống đã ra quân thực hiện công trình thanh niên “Trồng cây và chăm sóc cây ăn quả trong cơ quan”, tại Trại Nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản cấp 1 xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng, hoạt động đã thu hút được hơn 20 đoàn viên của chi đoàn tham gia.

Đoàn viên Trung tâm Giống Nông nghiệp cải tạo đất trũng trồng cây ăn quả

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên chi đoàn tham gia xây dựng Đoàn phát triển vững mạnh. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi Đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng cơ quan làm việc xanh, sạch, đẹp và thân thiện.