Trại nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát tăng cường các biện pháp chăm sóc lúa lai F1, vụ mùa 2021

Thực hiện kế hoạch sản xuất giống lúa vụ mùa 2021, ngày 8/09/2021 – Trại nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát triển khai kế hoạch rung phấn cho các diện tích lúa giống F1. Thời gian rung cho lúa lai từ 7 đến 9 ngày tùy thuộc vào độ trùng khớp của các dòng lúa bố mẹ.

Rung phấn lúa lai F1 tại cánh đồng xã Bản Qua

Với diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường, trong thời gian tới sau khi kết thúc rung phấn cán bộ Trại nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát tiếp tục kiểm tra, theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết. Kiểm tra bám sát đồng ruộng để có biện pháp chỉ đạo các hộ dân tham gia sản xuất lúa giống chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, phun phòng trừ bệnh lem lép hạt bằng thuốc tilt super 300EC, phòng trừ rầy bằng Actara 25 WG, phòng trừ bọ xít bằng sapen alpha tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh phá hại hứa hẹn vụ sản xuất bội thu./.

Trại lúa Bản Qua