Nông dân xã Bản Qua, huyện Bát Xát được mùa trong sản xuất lúa giống LC25

Vụ Xuân 2019, mặc dù điều kiện thời tiết đầu năm có nhiều bất thường kể từ sau khi gieo hạt giống lúa bố mẹ. Do có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất lúa lai F1, Trung tâm Giống đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật ở các điểm sản xuất theo dõi chặt chẽ sinh trưởng cây lúa, đồng thời áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cần thiết trong sản xuất lúa lai để hướng dẫn cho bà con nông dân thực hiện. Sau nhiều ngày tháng chỉ đạo sản xuất lúa lai như: Gieo cấy lúa bố mẹ, chăm sóc làm cỏ bón phân, phun hóa chất điều chỉnh trùng khớp, rung phấn lúa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đến nay, sản xuất giống lúa lai LC25 đã cho thu hoạch, nhìn những băng lúa mẹ chín vàng đều hạt, bà con nông dân xã Bản Qua phấn khởi vui mừng vì kết quả sau hơn 4 tháng vất vả đã được một mùa vụ thắng lợi.

 

 

Ảnh nông dân xã Bản Qua, huyện Bát Xát phấn khởi gặt giống lúa LC25 vụ Xuân 2019

Chuẩn bị cân bán thóc tươi cho Trung tâm Giống ngay sau khi gặt

Kết quả thu hoạch thóc tươi của các hộ nông dân xã Bản Qua tương đối đồng đều, sản lượng đều tăng so với vụ Xuân 2018 ước khoảng 25%. Thu nhập của người nông dân đạt khoảng 65 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất lúa thịt cùng vụ chỉ đạt 40 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn gấp 1,6 – 1,7 lần.

 Hàng năm trong vùng lúa giống đã được UBND tỉnh quy hoạch, Trung tâm Giống tổ chức triển khai và hợp tác với người nông dân để sản xuất lúa giống. Trung tâm Giống đầu tư toàn bộ giống lúa, vật tư như phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Người nông dân có đất đai, đầu tư phân chuồng và công lao động. Sau khi thu hoạch, Trung tâm thu mua 100% thóc tươi với giá 15.000đ/kg, mang lại nguồn thu nhập ổn định cao hơn sản xuất lúa thịt cho nông dân./.