Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát triển khai vụ Xuân 2021

Thực hiện kế hoạch sản xuất giống lúa vụ Xuân 2021, đầu tháng 01/2021 Trại nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp Bát Xát triển khai chỉ đạo công tác gieo mạ cho bà con nông dân tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

Công tác chuẩn bị vật tư trước khi tiến hành gieo mạ

Cán bộ điểm sản xuất đã luôn bám sát địa bàn, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện cày bừa, làm đất bón vôi để xử lý chua, hướng dẫn bà con nông dân ngâm ủ giống bố mẹ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. Theo kế hoạch gieo cấy, từ ngày 03/01 – 06/02 các điểm sản xuất sẽ tiến hành cấy lúa bố và hoàn thành cấy các dòng bố mẹ. Những ngày qua tuy thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhưng cán bộ kỹ thuật Trại tích cực đôn đốc các hộ nông dân che chắn chống rét cho mạ, nên các dòng mạ bố mẹ phát triển tốt. 

Tập trung gieo mạ tại thôn Bản Vai – Bát Xát

Xác định khâu làm mạ rất quan trọng trong quy trình sản xuất giống lúa, cán bộ kỹ thuật đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình phát triển của cây mạ để có kế hoạch cấy đảm bảo đúng khung thời vụ. Nếu thời tiết không có rét hại đột biến, việc cấy lúa bố mẹ sẽ đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

 Vũ Thanh Huyền