Trồng thành công các giống cà chua nhập từ Hà Lan, Nhật Bản

Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai đã trồng khảo nghiệm thành công 3 giống cà chua có nguồn gốc từ Hà Lan, 1 giống từ Nhật Bản.

Từ tháng 11/2016, các giống cà chua được đưa vào trồng trong nhà lưới bằng nhựa theo quy trình sản xuất công nghệ cao, với số lượng khảo nghiệm 500 cây giống, trên diện tích nhà vườn 200 m2. Đây là lần đầu tiên, các giống cà chua nhập từ Hà Lan, Nhật Bản được đưa vào trồng theo công nghệ cao tại Lào Cai.

Đến thời điểm này, các giống cà chua bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống nông nghiệp, nếu thời tiết thuận lợi, các giống cà chua này sẽ cho thu hoạch trong khoảng 5 – 6 tháng.


Giống cà chua ăn tươi Pareso có nguồn gốc từ Hà Lan trồng thành công tại nhà công nghệ của Trung tâm Giống nông nghiệp.

Theo hạch toán kinh tế ban đầu, 1 ha cà chua trồng theo phương thức ứng dụng công nghệ cao, sẽ thu khoảng 160 – 170 tấn quả tươi/vụ; lợi nhuận khoảng 1,4 tỷ đồng.